Regulativ for husholdningsaffald

Affaldsregulativerne beskriver de regler Vejen Kommune har fastlagt for håndteringen af affald og brugen af de kommunale affaldsordninger.

Se regulativ for husholdningsaffald herunder

Regulativ for husholdningsaffald