Affaldsplan

Affaldsplanen 

Kommunerne skal i følge Affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan gældende for en 12-årig periode. Affaldsplanen skal revideres hvert 6. år, næste gang i 2019.

Affaldsplanen består af:

  • en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen
  • en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og
  • en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperioden


Den nuværende plan gælder for perioden 2014 - 2024 med særlig fokus på perioden 2014 - 2018.

Du kan se affaldsplanen ved at klikke på boksen "Affaldsplan 2014-2024".

Regulativer

Affaldsregulativerne beskriver de regler Vejen Kommune har fastlagt for håndteringen af affald og brugen af de kommunale affaldsordninger.

De enkelte regulativer ses i boksen "Regulativer".