Status for forundersøgelser

Aktuelle forundersøgelser

Vejen Kommune arbejder i øjeblikket med følgende forundersøgelser:

Det oplyste RIB-nummer henviser til indsatsen i de statslige vandplaner. Du kan se indsatsernes geografiske placering på statens MiljøGIS under Indsatsprogram og prioriteringer.

Restaurering af Andst Bæk (vandområde nr. o4504_x)

Projektstrækningerne omfatter 3,2 km af Andst Bæk. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre vandløbets leveforhold for fisk, smådyr og planter, så vandløbet kan opnå en god økologisk tilstand. Indsatsen består af udlægning af groft materiale, som primært vil være gydegrus. Forundersøgelsen skal vurdere de tekniske muligheder for at gennemføre indsatsen, om det vil være omkostningseffektivt og om indsatsen vil føre til målopfyldelse. Projektet omfatter samtidig en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal belyse bredejernes holdning til projektet. Forundersøgelsens samlede resultater skal afklare, om der er basis for at arbejde videre med en realisering.

Restaurering af Stødbækken (vandområde nr. rib_1.10.01185, rib_1.10.01186 og rib_1.10.01187)

Projektstrækningerne omfatter 3,4 km af Stødbækken. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre vandløbets leveforhold for fisk, smådyr og planter, så vandløbet kan opnå en god økologisk tilstand. Indsatsen består af genslyngning af vandløbet. Forundersøgelsen skal vurdere de tekniske muligheder for at gennemføre indsatsen, om det vil være omkostningseffektivt og om indsatsen vil føre til målopfyldelse. Projektet omfatter samtidig en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal belyse bredejernes holdning til projektet. Forundersøgelsens samlede resultater skal afklare, om der er basis for at arbejde videre med en realisering.

Vandløbsrestaurering Holme Å (vandområde nr. c00077)

Projektstrækningerne omfatter 7,94 km af Holme Å. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre vandløbets leveforhold for fisk, smådyr og planter, så vandløbet kan opnå en god økologisk tilstand. Indsatsen består af en mindre strækningsbaseret indsats såsom udlægning af gydegrus og skjulesten, samt etablering af sandfang. Forundersøgelsen skal vurdere de tekniske muligheder for at gennemføre indsatsen, om det vil være omkostningseffektivt og om indsatsen vil føre til målopfyldelse. Projektet omfatter samtidig en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal belyse bredejernes holdning til projektet. Forundersøgelsens samlede resultater skal afklare, om der er basis for at arbejde videre med en realisering.

Vandløbsrestaurering Rødding Bæk (vandområde nr. c00036)

Projektstrækningerne omfatter 1,25 km af Rødding Bæk. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre vandløbets leveforhold for fisk, smådyr og planter, så vandløbet kan opnå en god økologisk tilstand. Indsatsen består af en mindre strækningsbaseret indsats såsom udlægning af gydegrus og skjulesten. Forundersøgelsen skal vurdere de tekniske muligheder for at gennemføre indsatsen, om det vil være omkostningseffektivt og om indsatsen vil føre til målopfyldelse. Projektet omfatter samtidig en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal belyse bredejernes holdning til projektet. Forundersøgelsens samlede resultater skal afklare, om der er basis for at arbejde videre med en realisering.

Restaurering af type 2 vandløb i Vejen Å systemet (vandområde nr. o8389, o10401, o8379_h, o8379_g_x og o8379_e_x)

Projektstrækningerne omfatter 4,12 km af Eskild Bæk, 6,44 km af Gesten Å, 5,37 km af Drostrup Å og 4,7 km af Vejen Å. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre vandløbenes leveforhold for fisk, smådyr og planter, så vandløbene kan opnå en god økologisk tilstand. Indsatsen består af en mindre strækningsbaseret indsats såsom udlægning af gydegrus og skjulesten, samt etablering af sandfang. Forundersøgelsen skal vurdere de tekniske muligheder for at gennemføre indsatsen, om det vil være omkostningseffektivt og om indsatsen vil føre til målopfyldelse. Projektet omfatter samtidig en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal belyse bredejernes holdning til projektet. Forundersøgelsens samlede resultater skal afklare, om der er basis for at arbejde videre med en realisering.

Restaurering af Lintrup Bæk (vandområde nr. rib_1.10.02200, rib_1.10.02199 og rib_1.10.02198)

Projektstrækningerne omfatter 2,98 km af Lintrup Nørrebæk og 0,56 km af Vandløb mr. 3 i Lintrup Sogn. Forundersøgelsen skal belyse mulighederne for at forbedre vandløbenes leveforhold for fisk, smådyr og planter, så vandløbene kan opnå en god økologisk tilstand. Indsatsen består af en mindre strækningsbaseret indsats såsom udlægning af gydegrus og skjulesten. Forundersøgelsen skal vurdere de tekniske muligheder for at gennemføre indsatsen, om det vil være omkostningseffektivt og om indsatsen vil føre til målopfyldelse. Projektet omfatter samtidig en ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal belyse bredejernes holdning til projektet. Forundersøgelsens samlede resultater skal afklare, om der er basis for at arbejde videre med en realisering.