Tidligere Ribe og Sønderjyllands Amter

Bramming-Holsted Å

Hjortvad Å

Holme Å

Jels Å

Kongeåen

For grænsevandløbet Sneum Å henvises til Varde Kommune.

For grænsevandløbet Flads Å henvises til Haderslev Kommune.

For grænsevandløbet Åkær Å henvises til Kolding Kommune.