Pjecer om vandløb

Vandløb har betydning for alle lodsejere og alle med interesse for naturen. Regler om vandløb er samlet i vandløbsloven og en række andre love, men det kan være svært at overskue dem alle. Vi har derfor udarbejdet nogle pjecer om emner, som vi jævnligt bliver spurgt om.

Pjecer om regler for vandløb

Hvad er ikke tilladt ved vandløb?

Hvad er et vandløbsregulativ?

 

Pjecer om projekter i og ved vandløb

Hvordan udarbejder jeg en ansøgning?

Hvordan behandles min ansøgning? 

Hvis jeg vil krydse vandløb med ledninger, kabler m.v.?

Hvis jeg vil etablere en bro/overkørsel over et vandløb

 

Pjecer om vedligehold af vandløb

Hvordan vedligeholdes offentlige vandløb?

Hvordan vedligeholdes private vandløb?

Hvordan undersøger jeg for fejl i rørlagte vandløb og dræn?