Spildevandsplan for Vejen Kommune

Spildevandsplan 2021

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og fremtidige håndtering af spildevand i Vejen Kommune. 

Spildevandsplan 2021

Der er i Spildevandsplan 2021 fokus på at:

  • reducere belastningen af vandmiljøet
  • målrette vedligeholdelse og fornyelse af kloaknettet
  • foretage en løbende udbygning af de offentlige kloakanlæg i takt med byudviklingen indenfor både boliger og erhverv
  • tage initiativer til bedre rensning af regnvand og spildevand