Spildevandsplan for Vejen Kommune

Spildevandsplan 2008-2011

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og fremtidige håndtering af spildevand i Vejen Kommune. Ud fra dette er de økonomiske konsekvenser for kloakforsyningen og den enkelte borger belyst. I spildevandsplanen er der ligeledes lavet en overordnet vurdering af de miljømæssige konsekvenser for gennemførelsen af de planlagte tiltag beskrevet i spildevandsplanen.

Der er i Spildevandsplan 2008-2011 fokus på:

  • Kloakforsyningens vision og mission
  • Reduktion af miljøbelastningen
  • Centralisering af rensestrukturen
  • Løbende udbygning og vedligeholdelse af offentlig kloak
  • Håndtering af spildevand i det åbne land

Du kan se spildevandsplanen i boksen mærket Spildevandsplan for Vejen Kommune.

 

Tillæg til spildevandsplan

Ændringer til spildevandsplanen håndteres via tillæg. Godkendte tillæg til spildevandsplanen offentliggøres her på siden efter godkendelse i Byrådet.

Tillæg nr. 27: Separatkloakering i Lindknud

Tillæg nr. 26: Nyt boligområde i Askov

Tillæg nr. 25: Transportledning Hovborg - Lindknud - Holsted

Tillæg nr. 23: Landbogården og TBS (Brørup)

Tillæg nr. 20: Nyt kloakopland i Andst

Tillæg nr. 19: Nyt kloakopland ved genbrugsplads - Koldingvej, Vejen

Tillæg nr. 18: Udvidelse af industriområde i Skodborg

Tillæg nr. 17: Regnvandshåndtering og nedlæggelse af renseanlæg i Hovborg

Tillæg nr. 16: Erhvervsområde Brørup Nord

Tillæg nr. 15: Nyt kloakopland i Brørup - Tuesbøl

Tillæg nr. 14: Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi

Tillæg nr. 13: Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum

Tillæg nr. 12: Separatkloakering, Jørgen Hansensvej og Højmarksvej i Holsted

Tillæg nr. 11: LAR på materielgård og genbrugsplads i Brørup

Tillæg nr. 10: LAR og separatkloakering i Sdr. Hygum