Vejen Mose

Logo

Vejen Kommune gennemfører i 2017-2019 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt i Vejen Mose. Projektområdet er på 140 ha.

Formålet med lavbundsordningen er at nedbringe udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Forundersøgelse og evt. realisering af projektet gennemføres med tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram og Miljø- og Fødevareministeriet. 

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Projektområde i Vejen Mose