Løgfrø og blomsterenge i Vejen Golfklub

 

Kommunens største bestand af løgfrø findes i en sø på Vejen Golfklubs baner. Vejen Kommune har derfor indledt et samarbejde med golfklubben om plejetiltag for løgfrøen. Golfklubben har i 2016 anlagt en ny sø for at give løgfrøen flere levesteder i området. Derudover er der blevet opsat et informationstavle om løgfrøen ved søen, som fortæller om dens levevis.   

Golfklubben er optaget af at lave yderligere naturtiltag på golfbanen. Derfor er græstørven skrællet af på 3000 m2 og der er sået en blomsterblanding (vild engblanding). Formålet med blomsterengen er bl.a. at fremme insekter som vilde bier og sommerfugle. Blomsterengen kommer til at stå i fuldt flor i foråret 2017.

Kommunen har støttet naturtiltagene med midler fra Natur- og Stipuljen.