Kirkeugle - opsætning af kasser

Der findes et enkelt ynglepar af kirkeugle i kommunen i Føvling. For at hjælpe bestanden har kommunen i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening opsat 9 uglekasser i omegnen af Føvling.

Kirkeuglen er på landsplan meget truet og der findes kun ca. 20 ynglepar tilbage i Danmark.