Agerhøne og faunastriber

Deltag i Projekt Faunastriber

Agerhønen lever i det åbne agerland. De voksne fugle lever udelukkende af planteføde, mens de små kyllinger i de første par uger lever af insekter. Agerhønen er stadig almindelig i Danmark, men er gået meget tilbage i de sidste 50 år, hvilket især skyldes en høj dødelighed hos ungerne, da de ikke kan finde føde nok i den første tid.

Der er vedtaget en national forvaltningsplan for agerhøne for at vende den negative udvikling for bestanden. Et af de tiltag man kan gøre, er at anlægge faunastriber for at forøge fødeudbuddet for især kyllingerne.

Vejen Kommune giver via projektet ”Faunastriber” tilskud til jordejere i det åbne land til at udlægge blomstrende faunastriber, både af hensyn til agerhønen og til den øvrige natur i agerlandet.

www.faunastriber.dk kan du læse meget mere om ordningen. Frist for tilmelding i 2019 er den 20. april 2019.