Natura 2000 planer

Naturstyrelsen udsendte i april 2016 de statslige Natura 2000 planer for planperioden 2016-2021, der indeholder de overordnede mål for områderne.

Vejen Kommune har på byrådsmødet den 4. april 2017 vedtaget handleplaner for den nye planperiode 2016-2021.

Handleplanerne kan ses herunder. Handleplanerne indeholder en beskrivelse af den konkrete indsats Vejen Kommune skal gøre for at sikre levesteder og arter.

Hvor kan man se planerne?

Statslig plan (2016-2021) Kommunal handleplan (2016-2021)
Vejen Mose  Vejen Mose
Nørrebæk ved Tvilho  Nørrebæk ved Tvilho
Sneum Å og Holsted Å  Sneum Å og Holsted Å (fælles med Esbjerg og Varde kommuner)
Kongeå  Kongeå (Fælles med Esbjerg Kommune)
Vadehavet, delplan H78  Vadehavet (fælles med Esbjerg, Varde, Fanø, Tønder Haderslev, og Aabenraa kommuner)