Natura 2000 - Natur i verdensklasse

Dyr og fugle bevæger sig over grænserne, og mange planter breder sig ved spredning af frø fra det ene naturområde til det andet. Nogle naturtyper er sjældne, og nogle er hjemsted for sjældne eller truede dyrearter.

Vi har en særlig forpligtigelse til at passe på truede dyr, planter og øvrig natur i Natura 2000 områder. Det kan vi gøre ved at sikre levesteder, der er så store, at bestandene kan overleve.

Natura 2000 områder i Vejen Kommune

I Vejen Kommune er fem områder udpeget som Natura 2000 områder:

Du kan læse mere om kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne i de enkelte Natura 2000 planer.

Hvad beskytter vi

Områderne er udpeget fordi det er vigtigt at passe på en række dyr, fisk og naturområder. Nogle af dem kan du se nedenfor:

Anmeldeordning

Som skovejer eller ejer af andre arealer indenfor Natura 2000 områder skal du anmelde bestemte aktiviteter eller ændringer i driften til Vejen Kommune eller Naturstyrelsen inden du går i gang. Følg linket "Anmeldeskema" i infoboksen "Mere om Natura 2000".