Fredningsnævnet

Vejen Kommune hører under Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del, som har følgende medlemmer:

Formand: Vagn Kastbjerg, retspræsident
Statsligt udpeget medlem: Flemming Davidsen
Kommunalt udpeget medlem: Per Mark

Fredningsnævnets adresse er:

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlig del
Retten i Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding

Læs mere om Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlig del