Kirkeomgivelsesfredninger (Exner-fredninger)

Hvad er en kirkeomgivelsesfredning?

I 1950'erne tog provst Johan Exner initiativ til at beskytte kirkernes omgivelser gennem kirkeomgivelsesfredninger. Ved forhandlinger med lodsejerne fik han gennemført frivillige fredninger omkring så godt som alle kirker. Han sikrede dermed ca. 2.300 kirker mod spredt bebyggelse.

Hvordan søger du dispensation?

Kirkeomgivelsesfredningen er tinglyst på de omfattede ejendomme. Som ved andre typer fredninger kan du søge dispensation ved at sende en ansøgning via Digital Post til Teknik & Miljø. Dispensation gives dog sjældent.