Hvad er fredede områder?

Hvad er en fredning?

En fredning har typisk til formål at bevare et område i en bestemt stand. Fredningen kan også indeholde bestemmelser om naturgenopretning og regulere jagt og færdsel i området.

Hvor er der fredninger?

Se vejledende kort over fredninger i Vejen Kommune ved at følge linket i infoboksen "Mere om fredning". Kontakt Teknik & Miljø, Natur via Digital Post, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Hvordan bliver et område fredet?

Et område fredes ved, at Miljøministeriet, en kommune eller Danmarks Naturfredningsforening stiller forslag om fredning over for et af landets fredningsnævn. Fredningsnævnet afgør om fredningen skal gennemføres, og offentligheden og lodsejere bliver hørt. Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Erstatning

Der ydes normalt erstatning for områder, der falder i værdi på grund af fredning.

Er din ejendom fredet?

I tingbogen kan du se, om din ejendom ligger inden for en fredning. Du kan se mere om fredninger ved at følge links i infoboksen "Mere om fredninger"

Kontakt Teknik & Miljø, Natur via Digital Post, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.