Har du bjørneklo?

Kæmpe-bjørneklo er en uønsket plante i den danske natur. Den breder sig hurtigt og danner tætte bestande, som bortskygger den naturlige vegetation og ødelægger vandløbene. Desuden er planten så giftig, at områder, der er plaget af kæmpe-bjørneklo, er utilgængelige for mennesker.

Se på kort, hvor der i dag er fundet Kæmpe-bjørneklo 

Vejen Kommune har en indsatsplan for bekæmpelsen af kæmpebjørneklo. Målet med indsatsplanen er at udrydde alle kæmpebjørneklo i hele kommunen – dog kan dette mål kun opnås ved en fælles indsats.

Se indsatsplanen.

Indsatsplanen betyder, at alle lodsejere i Vejen Kommune har pligt til at bekæmpe planten hvert år, så ingen Kæmpe-bjørneklo på noget tidspunkt må sprede frø, og så alle planter på sigt udryddes.

Hvis du ikke bekæmper Kæmpe-bjørneklo på dine arealer, kan kommunen bekæmpe planterne på din regning. Det vil sige, at du kommer til at betale kommunen for bekæmpelsen.