Gener fra virksomheder

Hvis du føler dig generet af en nabovirksomhed på grund af støj, lugt, støv eller andet, bør du først henvende dig til virksomheden for at forsøge at løse problemet i mindelighed.

Hvis dette ikke er muligt, kan du henvende sig til Vejen Kommune, Teknik & Miljø, med en klage over virksomheden.

Afhængig af sagens karakter, kan du blive bedt om en skriftlig klage. Herefter vil klagen blive undersøgt.

Det er nødvendigt, at klagens punkter bliver bekræftet, før der kan gås videre med den.

Hvis du har spørgsmål, kan du sende en e-mail til teknik@vejen.dk