Gener fra private

Er du generet af naboen, er det altid en god idé, at forsøge at løse problemet i mindelighed. Ofte er naboen ikke klar over problemet og vil meget gerne være med til at løse det.

Læs mere om:

Røggener

Er du generet af naboen, er det altid en god idé, at forsøge at løse problemet i mindelighed. Ofte er naboen ikke klar over problemet og vil meget gerne være med til at løse det.

Hvis dette ikke er muligt, kan du klage til Vejen Kommune, Teknik & Miljø. Det skal konstateres, at klagen er berettiget, inden der kan gribes ind. Herefter vil der blive indgået aftale med ejeren af fyret om forbedringer. Kan der ikke opnås afhjælpning ad denne vej, kan der udstedes påbud om afhjælpende foranstaltninger.
 
Røggener i forbindelse med opstart af fyret kan være uundgåelige i nogle minutter og må accepteres.
En skorsten kan være lovligt opført, selv om den ikke når op over tagryggen på huset.
 

Hvad kan du selv gøre for at mindske røggener

Det kan anbefales, at skorstene altid føres over tagryg, idet røggener ellers kan være uundgåelige. Kommunalbestyrelsen kan give påbud om forhøjelse af skorsten.
 
Ved at følge nogle enkle råd kan røggener i mange tilfælde undgås:
  • Brug altid kun det brændsel, fyret er velegnet til
  • Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel. Lad være med at skrue ned "for natten"
  • Brug altid kun tørt brændselstræ, og aldrig træ, der er overfladebehandlet eller imprægneret. Trykimprægneret træ må aldrig afbrændes.
  • Spånplader eller andet træ med mere end 1 % lim kan ikke anvendes i almindelige fyr
  • Affald må ikke afbrændes
  • Sørg for regelmæssigt tilsyn af skorstensfejeren og følg hans råd
Gener fra husdyr

Hønsehold kan give anledning til støj i form af hanegal. Hvis naboens hane generer, anbefales det, at du søger problemet løst i mindelighed med naboen.

Hvis dette ikke er muligt kan du klage til Vejen Kommune, Teknik & Miljø. Hvis det konstateres, at hanen galer meget tidligt om morgenen, vil der blive forsøgt indgået aftale med ejeren om mørkelægning af hønsehuset om natten. Der kan eventuelt også blive tale om isolering. Hvis dette ikke er muligt, kan der udstedes påbud om afhjælpende foranstaltninger. Overholdes påbuddet ikke, kan der blive tale om forbud mod dyreholdet.

Støj fra anvendelse af værktøj

Visse hobby kan kræve brug af støjende værktøj.

Hvis du er generet af støjen, anbefales det, at du søger sagen løst i mindelighed. F.eks. kan der laves en aftale om at værktøjet kun bruges i bestemte tidsrum eller at aktiviteten kan foregå i andre lokaliteter.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at løse problemet i mindelighed, kan der klages til Vejen Kommune, Teknik & Miljø. Der vil blive søgt indgået en aftale med genevolderen, f.eks. om tidsbegrænsning af aktiviteten, men kan dette ikke lade sig gøre, kan der udstedes påbud herom. Om nødvendigt kan der nedlægges forbud mod aktivitetens fortsættelse.