Tjekliste til opsætning af solcelleanlæg

I Vejen Kommune har vi udarbejdet en tjekliste for, hvad du eller din montør skal huske at undersøge, inden du sætter dit anlæg til solenergi op.

Som det første skal du være opmærksom på, at anlægget skal overholde kravene i Bygningsreglementet, blandt andet kapitel 8, §§168-186 hvad angår højde i skel med mere.

Det anbefales, at der vælges et solcelleanlæg, der består af solcellepaneler og rammer, der har en mørk, ensartet og mat, antirefleksbehandlet eller coatet overflade.

Derudover er der en række andre forhold, som du eller din montør skal have undersøgt på forhånd.

Er dit hus fredet eller bevaringsværdigt?

På kommunens hjemmeside under Bygnings- og områdebevaring kan du læse hvordan du selv undersøger om dit hus er fredet eller registreret som bevaringsværdigt.

Hvis dit hus er fra før 1950, eller har en særlig arkitektonisk kvalitet, skal du sende Vejen Kommune en forespørgsel inden du opsætter solceller. Husk at vedlægge tegninger, fotos, eventuelt en teknisk beskrivelse af anlægget eller lignende, der beskriver placeringen af det ønskede anlæg.

Er din ejendom berørt af en fredning, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Er din ejendom omfattet af lokalplan eller plandeklaration?

Hvis der er en lokalplan på din ejendom, kan du læse, om der er bestemmelser vedrørende opsætning, udformning, farve og materialevalg.

Du kan selv tjekke, om der er en lokalplan eller plandeklaration hvor du bor.

Kan dit tag bære den ekstra vægt?

Solcelleanlæg vejer typisk op til et halvt ton og kræver ofte ekstra tagforstærkning!

Hvis taget ikke har styrken til at bære solcelleanlægget, kan man risikere nedbøjning af taget og andre sætningsskader på konstruktionen. Resultatet af dette kan blive fugtskader, revner i tagplader, manglende garantidækning for taget og lignende.

Sørg derfor altid for at monteringen af anlægget bliver udført professionelt, og er korrekt dimensioneret.

Er du i tvivl, så kontakt en byggerådgiver.

Tager du hensyn til omgivelserne?

For at undgå eventuelle nabogener anbefaler Vejen Kommune anlæg, der har lav refleksionsværdi.

Det anbefales, at der vælges et solcelleanlæg, der består af solcellepaneler og rammer, der har en mørk, ensartet og mat, antirefleksbehandlet eller coatet overflade.