Klimatilpasningsplan 2014

Håndtering af ekstrem nedbør

Danmark har de seneste år været vidne til en hyppigere forekomst af ekstreme vejrforhold, med voldsomme oversvømmelser til følge.

Derfor har vi udarbejdet en klimatilpasningsplan, der viser, hvor risikoen for oversvømmelser ved ekstrem nedbør eller tøbrud er størst. Dertil viser den hvor store økonomiske omkostninger, der vil være forbundet med oversvømmelserne. 

Formålet er at give et overblik over, hvor vi skal prioritere at klimasikre først.

Vedtagelsespåtegning

Klimatilpasningsplan 2014 er udarbejdet som tillæg 10 til Kommuneplan 2013.

Forslaget har været i offentlig høring fra 16. december 2014 til 10. februar 2015.

Klimatilpasningsplanen er vedtaget endeligt af Vejen Byråd 14. april 2015.

Se Klimatilpasningsplan 2014

Har du spørgsmål eller kommentarer til klimatilpasningsplanen, er du velkommen til at sende en mail til klimatilpasning@vejen.dk