Klima, bæredygtighed og grøn omstilling

Vejen Kommunes klimaplan

Vejen Byråd har vedtaget en klimaplan for hele kommunen. I planen kan du læse om reduktion af CO2-udledning og om tilpasning til klimaforandringer.
Klimaplanen viser status og mål for forebyggelse og tilpasning i Vejen Kommune samt hvilke handlinger vi skal undersøge og iværksætte for at opfylde klimamålene.

Proces for Vejen Kommunes klimaplan

Vejen Kommune udarbejder en klimaplan for hele kommunen i løbet af 2021 og 2022. Planen skal være endelig vedtaget og afleveret den 31. oktober 2022. I klimaplanen er der sat ambitiøse mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Vejen Kommune følger de mål Danmark har sat sig, sammen med en lang række andre lande.

Vejen Kommune følger Paris-aftalens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 og netto-nul udledning i 2050.

I klimaplanen arbejder vi også med at tilpasse os de klimaforandringer, der allerede er sket – og som vi ved, der kommer flere af, nemlig: Mere regn hele året, voldsom regn – eller skybrud, stigende grundvand, tørke og storme. Målet er, at Vejen Kommune skal være et godt sted at bo og arbejde, hvor vi har håndteret forandringerne, så vi er robuste, og kan klare det, når det sker.

Klimaplanen skal udarbejdes sammen med alle i Vejen Kommune:

 • Borgere
 • Lokalråd
 • Foreninger
 • Landbruget
 • Erhvervslivet
 • Vejen Forsyning
 • Varmeværkerne
 • Elever og studerende - ja alle...

Involvering af borger og virksomheder er en del af Vejen Kommunes klimaplan. Vi beskæftiger os primært med den grønne omstilling, som understøtter flere af Verdensmålene. 

Borgermøde om klimaplan juni 2022

Vi står alle overfor en opgave i forhold til nedbringning af CO2, hvor vi bl.a. skal gå fra de traditionelle fossile energikilder til bæredygtig og vedvarende energiproduktion, have fokus på transport, bæredygtig produktion og forbrug samt tilpasse os klimaforandringerne. Den udfordring skal vi være fælles om at løse.

Vejen Kommune har udarbejdet en klimaplan for hele kommunen, og den er nu i høring. I klimaplanen er der sat ambitiøse mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Samtidig arbejder vi med at tilpasse os de klimaforandringer, der allerede er sket – og som vi ved, der kommer flere af.

Har du lyst til at høre mere om klimaplanen og de initiativer, der er beskrevet i planen, kan du deltage i borgermøde om klimaplanen:

Tilmelding til borgermøde

Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig senest fredag den 10. juni 2022

Program

Mandag den 13. juni 2022 kl. 19.00-21.00
på Vejen Bibliotek - Vestergade 2 - 6600 Vejen

Kl. 19.00
Velkomst v/borgmester Frank Schmidt-Hansen

Kl. 19.10
Introduktion af Vejen Kommunes klimaplan samt baggrund og indhold v/Sally Huntingford, leder af Natur & Miljø

Kl. 19.30
Fremvisning af klimaplanen v/Kirsten Kofod, miljømedarbejder

Kl. 19.45
Mulighed for spørgsmål til klimaplanen

Kl. 20.00
Besøg på de forskellige stande* samt let forplejning

Kl. 21.00
Arrangementet afslutter

* Der vil være mulighed for at besøge forskellige stande, hvor du kan få uddybet emner som varmeplan, affaldsplan og klimaplan samt forskellige forsyningsselskaber samt stande med emner indenfor landbrug, transport og energi.

Opstartsmøde juni 2021

Den 3. juni 2021 afviklede vi opstartsmøde.

Link til præsentation

Link til optagelse af mødet

Klimamøde september 2021

Den 8. september 2021 afviklede vi møde om grøn omstilling, klima og bæredygtighed hos Solar i Vejen. Her deltog en lang række interessenter fra blandt andet erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, grønt råd, lokalråd, politikere og andre interessenter.

Hent det visuelle referat som pdf-fil fra mødet her. 

Link til præsentationer:
Vejen Kommune
Solar
Jysk Landbrug

Klimatiltag

Forskere har rangeret de 100 mest effektive klimatiltag. Se top 10 herunder:

 1. Neutralisering af kølemidlet og drivhusgassen HFC
 2. Vindmøller (på land)
 3. Reduceret madspild
 4. Planterig kost
 5. Genopretning af tropiske skove
 6. Uddannelse af piger
 7. Familieplanlægning
 8. Solcelleanlæg
 9. Skovgræsning
 10. Solcelletag

Kilde: Project Drawdown

Partnerskaber

Godt nyt på klimafronten. Første partnerskabsaftale er underskrevet med landbrugets organisationer.

Godt nyt på klimafronten. Første partnerskabsaftale er underskrevet med landbrugets organisationer.

Landbrugets fem lokale organisationer er nu officielt Vejen Kommunes første klimapartner. Via nye initiativer har de forpligtet sig til at arbejde aktivt for at nedbringe CO2-udledningen. 

Hermed indgår parterne et klimapartnerskab om at arbejde for at opnå Parisaftalens mål. Det betyder, at der målrettet arbejdes for, at Vejen Kommune - som geografisk område - senest i 2050 er en klimaneutral kommune og har reduceret sin CO2-udledning til netto-nul. Ligeledes skal det sikres, at kommunens store areal bliver robust og modstandsdygtig over for oversvømmelser og andre kommende gener fra klimaforandringer.

Mere konkret betyder det, at parterne i fællesskab vil arbejde for at etablere lavbundsprojekter, en græsproteinfabrik, et biogasanlæg samt at sikre at landbruget skaber en bæredygtig selvforsyning, herunder at de fortsat forelægger klimaregnskab på gårdniveau og anvender den nyeste teknologi.

Partnerskabsaftale med landbrugets organisationer

Øverst fra venstre:
Hans Peter Hansen, Kolding Herreds Landbrugsforening - Vagn Sørensen, formand for Udvalget for teknik og miljø - Niels Therkildsen, Udvalget for teknik og miljø

Siddende fra venstre:
Henrik Bertelsen, Familielandbruget Sydvest - H.C. Gæmelke, formand Jysk Landbrug - Egon Fræhr, borgmester - Christian Lund, formand Sønderjysk Landboforening og Antoni Stenger, Sønderjysk Familielandbrug

Flere klimapartnerskaber med det lokale erhvervsliv

Det kommende byråd har intentioner om at etablere et paragraf 17 stk. 4 udvalg med klima som overskrift. Her er det muligt at tage virksomheder og andre interessenter ind som en del af udvalget, der skal medvirke til at inspirere klimaarbejdet. Udvalget vil blive nedsat i 1. kvartal 2022.

På den måde sikres det, at der bliver lavet hensigtserklæringer og partnerskabsaftaler med flere virksomheder og andre organisationer blandt andet inden for områderne energi og transport.