Klima, bæredygtighed og grøn omstilling

Proces for Vejen Kommunes klimaplan

Vejen Kommune udarbejder en klimaplan for hele kommunen i løbet af 2021 og 2022. Planen skal være endelig vedtaget og afleveret den 31. oktober 2022. I klimaplanen er der sat ambitiøse mål for at reducere udledningen af drivhusgasser. Vejen Kommune følger de mål Danmark har sat sig, sammen med en lang række andre lande.

Vejen Kommune følger Paris-aftalens mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030 og netto-nul udledning i 2050.

I klimaplanen arbejder vi også med at tilpasse os de klimaforandringer, der allerede er sket – og som vi ved, der kommer flere af, nemlig: Mere regn hele året, voldsom regn – eller skybrud, stigende grundvand, tørke og storme. Målet er, at Vejen Kommune skal være et godt sted at bo og arbejde, hvor vi har håndteret forandringerne, så vi er robuste, og kan klare det, når det sker.

Klimaplanen skal udarbejdes sammen med alle i Vejen Kommune:

  • Borgere
  • Lokalråd
  • Foreninger
  • Landbruget
  • Erhvervslivet
  • Vejen Forsyning
  • Varmeværkerne
  • Elever og studerende - ja alle...

Involvering af borger og virksomheder er en del af Vejen Kommunes klimaplan. Vi beskæftiger os primært med den grønne omstilling, som understøtter flere af Verdensmålene. 

Klimamøde

Den 8. september 2021 afviklede vi møde om grøn omstilling, klima og bæredygtighed hos Solar i Vejen. Her deltog en lang række interessenter fra blandt andet erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, grønt råd, lokalråd, politikere og andre interessenter.

Hent det visuelle referat som pdf-fil fra mødet her. 

Vidste du at...
1 hektar skov reducerer 12 tons CO2 om året.
0,1 hektar solceller reducerer 15,6 tons CO2 om året.
1 times streaming udleder 1,75 kg C02.
1 kg tøj udleder 15 kg CO2.

Klimatiltag

Forskere har rangeret de 100 mest effektive klimatiltag. Se top 10 i boksen herunder:

Effektive klimatiltag