Parker og grønne områder

Grønne områder og stier

Vejen Kommune er velforsynet med grønne områder i byerne, og de er ofte bundet sammen af gode stiforbindelser. I nogle byer er der særlige markerede ruter som Kløverstier, Hjertestier og 'Spor i landskabet'.

FriluftsVejen.dk kan du få idéer til nye steder, som du kan udforske eller finde nye ruter gennem byen.

Udviklingsplaner

Kommunen arbejder mod at skabe byer med gode muligheder for fysisk aktivitet, ophold og sociale aktiviteter. I de grønne områder arbejdes der blandt andet med gode sammenhængende stier, større naturindhold og aktivitetspunkter som lege- og opholdsområder.

I samarbejde med brugerne er der udformet udviklingsplaner for kommunens større grønne områder.

Her finder du links til udviklingsplanerne: