Adgang

Vendepladser

Ved blinde veje og på private grunde skal der være vendemuligheder for renovationsbilen, så det undgås at skulle bakke med bilen. Ved en cirkelformet vendeplads skal der som minimum være 12,5 meter i ydre og 4 meter i indre radius (se tegning).

Vendepladser til renovationsbiler med kran