Ny affaldsordning 2021 - 2022

I Vejen Kommune skal vi til at sortere madaffaldet fra dagrenovationen. Og det skal du hjælpe med. Når madaffaldet sorteres fra, reduceres mængden til forbrænding. Og det er godt for miljøet. Det giver da god mening, ikk´?

På denne side finder du svar på de forskellige spørgsmål, du måtte have om den nye ordning. Har du ikke fået svar på alt, kan du kontakte os på affald@vejen.dk, så vil vi besvare dig hurtigst muligt.

Hvorfor skal jeg sortere?

Sorteret affald kan genanvendes – og skal ses som en ressource

I 2020 indgik regeringen en aftale med de fleste af partierne i Folketinget om en klimaneutral affaldssektor i 2030. Der skal genanvendes langt mere og forbrændes langt mindre. Aftalen vil føre til en reduktion på ca. 0,7 mio. ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene.

Der er tale om en mere ensartet sortering af affaldet i hele landet. Der gøres op med ”smid væk” kulturen og støttes op om den cirkulære økonomi. Ressourcerne skal cirkulere og genanvendes til glæde og gavn for alle - ikke mindst miljøet. Fra 2022 skal 50 % af alt husholdningsaffald genanvendes i alle landets kommuner.

Sortering af madaffald

Hvem skal sortere?

Med aftalen er det vedtaget, at alle borgere som virksomheder skal sortere affald og genanvendeligt affald i 10 typer - også kaldet fraktioner - fra 2022. Når der regnes i fraktioner, tæller restaffald ikke med, som en del af de 10.

Parcelhuse, rækkehuse, landejendomme m.fl.

Vejen Kommune leverer beholdere til henholdsvis genanvendeligt affald samt til mad- og restaffald. Vigtigst er nok, at 10 fraktioner ikke er lig med 10 beholdere.

Borgere i parcelhuse, rækkehuse, landejendomme m.fl. modtager en startpakke med en køkkenspand, poser til madaffald samt en sorteringsvejledning.

Bolig- / andelsboligforeninger samt private udlejere

Lejeboliger får nye beholdere til genanvendeligt affald samt mad- og restaffald enten i form af containere eller todelte beholdere.

Vejen Kommune er i dialog med udlejere om de forskellige muligheder. Borgere i lejeboliger modtager en startpakke med en køkkenspand, poser til madaffald samt en sorteringsvejledning.

Virksomheder

Virksomheder, restauranter, idrætsanlæg med flere skal sortere i 10 fraktioner med udgangen af 2022. Vejen Kommune kan afhente husholdningslignende restaffald hos virksomheder og leverer beholderen til dette.

Virksomhederne skal selv bestille beholdere og afhentning af madaffald ligesom de øvrige genanvendelige fraktioner.

Institutioner

  • Kommunale: Er underlagt kommunen, der varetager afhentning af affald på lige fod med borgerne.
  • Private: Betragtes som virksomheder. Det betyder, at kommunen står for afhentning af restaffald. Private institutioner tilbydes dog afhentning af madaffald. Det er op til den enkelte private institution at få afhentet de genanvendelige fraktioner.
Hvordan skal jeg sortere?

Nye piktogrammer viser hvilke typer affald, du skal komme i de forskellige beholdere

Rent praktisk betyder den nye måde at sortere på, at andelen af fraktioner (typer af affald), som du skal sortere, stiger fra nuværende 6 ½ til 10 fraktioner. Den halve fraktion er p.t. halvdelen af fraktionen farligt affald, hvor du kan aflevere batterier og småt elektronik i poser på låget af din genbrugsbeholder.

For at komme i mål med at indsamle 10 fraktioner, vil der ske ændringer i måden hvorpå du skal sortere, og vi skal indsamle.

Antallet af beholdere ændrer sig fra to i 2021 til tre i alt i 2022. I 2022 udvides indsamling af farligt affald til også at omfatte sprayflasker, små bøtter maling med mere. Dermed bliver det til en hel fraktion, der dækker begrebet farligt affald. Fra 2023 kan du også få afhentet tekstiler

De nye affaldspiktogrammer

Sådan kommer vi i mål med 10 fraktioner

I 2021 udskifter vi dine to nuværende beholdere. I 2022 modtager du en ekstra beholder til genanvendeligt affald samt en miljøkasse til farligt affald. Fra 2023 kan du aflevere slidte tekstiler i en pose. Dermed kommer vi i mål med at indsamle 10 fraktioner samt restaffald. 

Herunder ser du en standardløsning til parcelhuse, rækkehuse, landejendomme m.fl. Vi er i dialog med boligforeninger, andelsforeninger samt private udlejere. 

Sådan kommer vi i mål med de 10 fraktioner

Her kan du hente figuren og selv printe den ud.

Ejendomme, der i dag har en containerløsning, vil få ombyttet deres beholder til en tilsvarende kapacitet. Som eksempel kan nævnes:

  • Har man i dag en 400 l container til dagrenovation, vil man få 1x240 l delt mad/rest affaldsbeholder samt 1x240 l udelt beholder til restaffald.
  • Har man i d

rag en 600 l container til dagrenovation, vil man få 1x400 l container til restaffald og 1x240 l udelt beholder til madaffald.

Hvornår begynder ordningen?

Udfasning af gamle og indfasning af nye beholdere

Parcelhuse, rækkehuse, landejendomme m.fl. får som udgangspunkt udskiftet deres nuværende beholdere med to todelte beholdere på hver 240 liter. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det er den mest efterspurgte størrelse. Efter en indkøringsperiode på ca. tre måneder vil det være muligt at bestille en anden kombination af dine beholdere. De kommende muligheder vil fremgå her på siden.

Bolig- og andelsboligforeninger samt private udlejere får ligeledes udskiftet deres nuværende beholdere. Der er en dialog i gang med de forskellige udlejere.

August 2021

Genbrugsbeholderen udskiftes. Den nye genbrugsbeholder tages i brug, når den gamle beholder er fjernet.

Inden 1. november 2021

Den nye beholder til mad- og restaffald skal tages i brug, når den gamle beholder er tømt sidste gang i slutningen af oktober 2021.

Inden udgangen af 2022

Der indføres endnu en beholder/container til genanvendeligt affald. Herudover får hver husstand mulighed for at aflevere farligt affald i en miljøkasse. Når miljøkassen er fuld tager renovatøren den med og afleverer en ny miljøkasse.

I 2023

I løbet af 2023 bliver ordningen omkring afhentning af slidte tekstiler sat i gang.

I løbet af 2022 informeres der yderligere om de sidste tiltag.

Hvad kommer det til at koste?

I 2021 kommer der ingen ændring i taksterne for afhentning af affald.

Du kan se taksterne for 2021 i linket her.

Vi kender ikke taksterne for 2022, før det kommunale budget er vedtaget til efteråret 2021.

Hvor kan jeg se de nye beholdere?

Udstilling

I juli og august udstilles de nye beholdere samt køkkenspanden på genbrugspladserne i Brørup, Rødding og Vejen samt i Borgerservice i Vejen. Her vil det være muligt at se de nye beholdere samt få en forsmag på, hvordan de fungerer.

Beholderskjuler

Planlægger du allerede nu at bygge en skjuler til dine beholdere, kan du se målene på en 240 liter beholder her:

Bredde: 70 cm
Dybde: 66 cm (86 cm inkl. håndtag)
Højde: 102 cm (123 cm når håndtag er oppe)

OBS! Vi kender ikke størrelsen eller udseendet på beholderen med det blå låg endnu. Den bliver dog ikke større end de to andre.

De nye beholdere til affald

Startpakke

En god hjælp til nye vaner

Alle husstande får en startpakke med en køkkenspand, der kan bruges til madaffald. Der medfølger affaldsposer til madaffald samt en sorteringsvejledning på dansk, engelsk, tysk, rumænsk og polsk.

Køkkenspandens mål: Højde: 21 cm Bredde: 22 cm Dybde 18, 5 cm

Startpakke