Tillæg til affaldsregulativer

Affaldsregulativerne beskriver de regler Vejen Kommune har fastlagt for håndteringen af affald og brugen af de kommunale affaldsordninger.

I forbindelse med forsøgsordningen med afhentning af asbest i Vejen Kommune 2021, er følgende tillæg til affaldsregulativerne blevet vedtaget.

Tillæg til affaldsregulativer i Vejen Kommune