Affaldsplan og regulativer

Affaldsplanen

Kommunerne skal i følge Affaldsbekendtgørelsen udarbejde en affaldsplan gældende for en 12-årig periode.

Affaldsplanen består af:

  • en kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen
  • en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og
  • en planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperioden

Den nuværende plan gælder for perioden 2014 - 2024 med særlig fokus på perioden 2014 - 2018.

Du kan se affaldsplanen ved at klikke herunder

Affaldsplan 2014-2024

 

Regulativ for husholdningsaffald

Affaldsregulativerne beskriver de regler Vejen Kommune har fastlagt for håndteringen af affald og brugen af de kommunale affaldsordninger.

Se regulativ for husholdningsaffald herunder

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Affaldsregulativerne beskriver de regler Vejen Kommune har fastlagt for håndteringen af affald og brugen af de kommunale affaldsordninger.

Se regulativ for erhvervsaffald herunder

Regulativ for erhvervsaffald

Tillæg til affaldsregulativer

Affaldsregulativerne beskriver de regler Vejen Kommune har fastlagt for håndteringen af affald og brugen af de kommunale affaldsordninger.

I forbindelse med forsøgsordningen med afhentning af asbest i Vejen Kommune 2021, er følgende tillæg til affaldsregulativerne blevet vedtaget. 

Tillæg til affaldsregulativer i Vejen Kommune