Husk! - Affald og vejret

Ryd adgangsvejen for sne og is

Du kan hjælpe os til at gøre det sikkert at hente dit affald

  • Ryd adgangsvejen til din affaldsbeholder for sne, sjap og is, inden du tager af sted om morgenen
  • Husk at lave et hul i snevolden, så skraldemanden kan trække affaldsbeholderen igennem
  • Strø sand, grus eller salt, hvis adgangsvejen er glat
  • Tænd lys, så adgangsvejen kan ses
  • Stil din affaldsbeholder frem mod kørevej og fri af snebunker
  • Vend håndtagene frem
  • Pak fugtigt affald ind, inden du smider det i beholderen