Prisuddeling 2022-2023: Virksomhedsprisen og Mangfoldighedsprisen

De seneste år er det gået stærkt på arbejdsmarkedet, og indenfor flere områder har det været vanskeligt for virksomhederne at få den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Vejen Kommune har haft en meget lav ledighed – til tider den laveste i Danmark. Det betyder at rigtig mange borgere i Vejen Kommune er en del af arbejdsmarkedet - til gavn for både den enkelte og virksomhederne.

Men for nogen mennesker er der brug for en særlig indsats for at kunne indgå på arbejdsmarkedet. Nogen bliver syge eller kommer til skade. Nogen har andre udfordringer, som spænder ben for et arbejdsliv. For at give de mennesker mulighed for at blive, eller fortsætte som, en del af arbejdsmarkedet, spiller de private og offentlige arbejdspladser en helt central rolle.

I Vejen Kommune oplever vi en stor villighed blandt kommunens virksomhederne til samarbejde. Uanset om det drejer sig om rekruttering på fuld tid, på få timer, ansættelse på særlige vilkår, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere eller andet.

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker derfor igen i år at belønne en lokal privat virksomhed i Vejen Kommune, som gør en særlig indsats for at fremme mangfoldigheden på arbejdspladsen og udvise socialt engagement eller skabe vækst og arbejdspladser i kommunen.

Samtidig ønsker Udvalget for arbejdsmarked og integration også at anerkende de offentlige arbejdspladser for - i samarbejde med jobcentret - at yde en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Vindere af 2022-2023-priserne

Vinder af Mangfoldighedsprisen er Brørupskolen og Virksomhedsprisen gik til DFD De Forenede Dampvaskerier i Vejen.

Virksomhedsprisen

Med Virksomhedsprisen ønsker udvalget at synliggøre og anerkende virksomheder, der gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere og hjælpe ledige - herunder ledige med særlige behov - tilbage i beskæftigelse.
Du kan derfor indstille virksomheder, der i 2021/2022 har gjort en forskel ved eksempelvis at fastholde medarbejdere, bidrage til integration af borgere med anden etnisk baggrund, uddanne unge eller inkludere personer, der har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Prisen består af et diplom på årets virksomhedspris samt 10.000 kr. til aktiviteter for medarbejderne.

Kriterier

Private virksomheder i Vejen Kommune kan komme i betragtning til Virksomhedsprisen, såfremt de lever op til et eller flere af følgende kriterier:

Socialt ansvar og mangfoldighed

Private virksomheder, der yder en aktiv indsats for at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet, ved for eksempel at ansætte medarbejdere i fleks- og skånejob samt at inkludere personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder eksempelvis borgere med handicap og borgere af anden etnisk herkomst.

Opkvalificering og uddannelse

Private virksomheder, der gør en ekstra indsats for at uddanne unge samt opkvalificere egne medarbejdere eventuelt via jobrotationsordningen.

Fastholdelse

Private virksomheder, der gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i forbindelse med øget fravær.

Integration

Private virksomheder, der vælger at give borgere med en anden etisk baggrund en chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan være i en ordinær ansættelse på fuld tid eller deltid. Eller via opkvalificering via praktikker og/eller løntilskud.

Vækst

Private virksomheder, der investerer i og skaber nye arbejdspladser i Vejen Kommune.

Mangfoldighedsprisen

Udvalget for arbejdsmarked og integration har besluttet at uddele en mangfoldighedspris til en offentlig arbejdsplads, der i samarbejde med Jobcentret har gjort en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Prisen består af et diplom på årets mangfoldighedspris samt 10.000 kr. til aktiviteter for medarbejderne.

Kriterier

Offentlige arbejdspladser i Vejen Kommune, der har samarbejdet med Jobcentret, kan komme i betragtning til Mangfoldighedsprisen, såfremt de lever op til et eller flere af følgende kriterier:

Socialt engagement

At arbejdspladsen gør en aktiv indsats for at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet og fastholde medarbejdere, der er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mangfoldighed

At arbejdspladsen skaber plads til borgere, der fx har haft problemer med misbrug, har handicap eller har sociale udfordringer i øvrigt.

Kompetenceudvikling

At arbejdspladsen gør en indsats for at kompetenceudvikle egne medarbejdere samt ledige, der har brug for at få opbygget kompetencer med henblik på at opnå ordinær ansættelse på arbejdsmarkedet.

Fastholdelse

At arbejdspladsen gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i forbindelse med sygdom og fravær.

Integration

At arbejdspladsen vælger at give borgere med en anden etnisk baggrund en chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ansættelse i ordinære stillinger, fleksjob og småjobs

At arbejdspladsen indgår aftaler om ansættelse af ledige i såvel ordinære stillinger, fleksjob og ansættelse på få ordinære timer (småjobs).