Prisuddeling 2021-2022: Virksomhedsprisen og Mangfoldighedsprisen

Samarbejdet med virksomheder og offentlige arbejdspladser spiller en stor rolle i Vejen Kommunes beskæftigelsesindsats.

I Vejen Kommune er der i øjeblikket en meget lav ledighed. Rigtig mange mennesker har fået mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet, Heldigvis! 

For nogen mennesker kræver det en særlig indsats at blive en del af arbejdsmarkedet, og her spiller de private og offentlige arbejdspladser en helt central rolle. 

Vi oplever på beskæftigelsesområdet fortsat en stor villighed blandt virksomhederne til samarbejde uanset om det drejer sig om rekruttering på fuld tid, på få timer, ansættelse på særlige vilkår, fastholdelse af sygemeldte medarbejdere eller andet. 

Udvalget for arbejdsmarked og Integration ønsker igen i år at belønne en lokal privat virksomhed i Vejen Kommune, som gør en særlig indsats for at fremme mangfoldigheden på arbejdspladsen og udvise socialt engagement eller skabe vækst og arbejdspladser i kommunen. 

Og samtidig ønsker Udvalget for arbejdsmarked og Integration også at anerkende de offentlige arbejdspladser for, i samarbejde med Jobcentret, at yde en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Du kan være med til at afgøre, hvem prisvinderne skal være – Send din indstilling senest mandag den 2. maj kl. 12.00.

Virksomhedsprisen

Med Virksomhedsprisen ønsker udvalget, at synliggøre og anerkende virksomheder, der gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere og hjælpe ledige, herunder ledige med særlige behov tilbage i beskæftigelse.

Du kan derfor indstille virksomheder, der i 2021/2022 har gjort en forskel ved eksempelvis, at fastholde medarbejdere, bidrage til integration af borgere med anden etnisk baggrund, uddanne unge eller inkludere personer, der har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Prisen består af et diplom på årets virksomhedspris samt 10.000 kr. til aktiviteter for medarbejderne.

Kriterier

Private virksomheder i Vejen Kommune kan komme i betragtning til Virksomhedsprisen, såfremt de lever op til et eller flere af følgende kriterier:

Socialt ansvar og mangfoldighed

Private virksomheder, der yder en aktiv indsats for at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet ved for eksempel at ansætte medarbejdere i fleks- og skånejob samt at inkludere personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder eksempelvis borgere med handicap og borgere af anden etnisk herkomst.

Opkvalificering og uddannelse

Private virksomheder, der gør en ekstra indsats for at uddanne unge samt opkvalificere egne medarbejdere eventuelt vis jobrotationsordningen.

Fastholdelse

Private virksomheder, der gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i forbindelse med øget fravær.

Integration

Private virksomheder, der vælger at give borgere med en anden etisk baggrund en chance for, at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan være i en ordinær ansættelse på fuld til eller deltid. Eller private virksomheder, der indgår i samarbejdet om at opkvalificere borgere med anden etnisk baggrund via virksomhedspraktik eller ansættelse i job med løntilskud.

Vækst

Private virksomheder, der investerer i og skaber nye arbejdspladser i Vejen Kommune.

Mangfoldighedsprisen

Udvalget for arbejdsmarked og integration har besluttet at uddele en mangfoldighedspris til en offentlig arbejdsplads, der i samarbejde med Jobcentret har gjort en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Prisen består af et diplom på årets mangfoldighedspris samt 10.000 kr. til aktiviteter for medarbejderne.

Kriterier

Offentlige arbejdspladser i Vejen Kommune, der har samarbejdet med Jobcentret kan komme i betragtning til Mangfoldighedsprisen, såfremt de lever op til et eller flere af følgende kriterier:

Socialt engagement

At arbejdspladsen gør en aktiv indsats for at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet og fastholde medarbejdere, der er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mangfoldighed

At arbejdspladsen skaber plads til borgere, der fx har haft problemer med misbrug, har handicap eller har sociale udfordringer i øvrigt.

Kompetenceudvikling

At arbejdspladsen gør en indsats for at kompetenceudvikle egne medarbejdere samt ledige, der har brug for at få opbygget kompetencer med henblik på at opnå ordinær ansættelse på arbejdsmarkedet.

Fastholdelse

Arbejdspladsen gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i forbindelse med sygdom og fravær.

Integration

Arbejdspladser, der vælger at give borgere med en anden etnisk baggrund en chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ansættelse i ordinære stillinger, fleksjob og småjobs

Arbejdspladsen indgår aftaler om ansættelse af ledige i såvel ordinære stillinger, fleksjob og ansættelse på få ordinære timer (småjobs)

Hvem kan indstille?
  • Er du en del af en privat virksomhed, som du mener fortjener årets virksomhedspris eller har du kendskab til en privat virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats for et mangfoldigt arbejdsmarked?
  • Er du en del af en offentlig arbejdsplads, som du mener fortjener årets Mangfoldighedspris eller har du kendskab til en offentlig arbejdsplads, der i samarbejde med Jobcentret har gjort en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet?

Så kan du indstille dit forslag til en prisvinder frem til mandag, den 2. maj 20 kl. 12.00. Send dit forslag til en prisvinder til mgp@vejen.dk med oplysninger om virksomhedens navn, hvilken pris du indstiller til og din begrundelse for indstillingen samt eget navn, e-mail og tlf. nr.

Priserne forventes uddelt i uge 19 og 20.  

Politisk kontakt

Formand for beskæftigelsesudvalget Morten Thorøe: 60 60 56 49 eller e-mail: moth@vejen.dk

Kontakt Jobcenter Vejen

Leder af virksomhedssamarbejdet Lars Lauritsen, tlf.: 40 34 56 30 eller e-mail: lala@vejen.dk  

Team sekretariatet Jobcenter Vejen

Mette Graversen tlf.: 61 16 99 70 eller e-mail mgp@vejen.dk