Virksomhedsprisen og Mangfoldighedsprisen 2018

Udvalget for arbejdsmarked og integration ønsker igen i år at belønne en lokal privat virksomhed i Vejen Kommune, som gør en særlig indsats for at fremme mangfoldigheden på arbejdspladsen og udvise socialt engagement.

Samtidig har udvalget som noget nyt besluttet, at anerkende en offentlig arbejdsplads, der i samarbejde med Jobcentret har gjort en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet.

DU KAN VÆRE MED TIL AT AFGØRE, HVEM PRISVINDERNE SKAL VÆRE.

Virksomhedsprisen

Med Virksomhedsprisen ønsker udvalget, at synliggøre og anerkende virksomheder, der gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere og hjælpe ledige, herunder ledige med særlige behov tilbage i beskæftigelse.
Du kan derfor indstille virksomheder, der i 2018 har gjort en forskel ved eksempelvis, at fastholde medarbejdere, bidrage til integration af borgere med anden etnisk baggrund, uddanne unge eller inkludere personer, der har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Prisen består af et diplom på årets virksomhedspris samt 10.000 kr. til aktiviteter for medarbejderne.

Kriterier
Private virksomheder i Vejen Kommune kan komme i betragtning til Virksomhedsprisen, såfremt de lever op til et eller flere af følgende kriterier:

Socialt ansvar og mangfoldighed:
Private virksomheder, der yder en aktiv indsats for at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet ved for eksempel at ansætte medarbejdere i fleks- og skånejob samt at inkludere personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder eksempelvis borgere med handicap og borgere af anden etnisk herkomst.

Opkvalificering og uddannelse:
Private virksomheder, der gør en ekstra indsats for at uddanne unge samt opkvalificere egne medarbejdere eventuelt vis jobrotationsordningen.

Fastholdelse:
Private virksomheder, der gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i forbindelse med øget fravær.

Integration:
Private virksomheder, der vælger at give borgere med en anden etisk baggrund en chance for, at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan være i en ordinær ansættelse på fuld til eller deltid. Eller i samarbejde med jobcentret, at opkvalificere borgere med anden etnisk baggrund via ansætte i virksomhedspraktik eller job med løntilskud.

Vækst:
Private virksomheder, der investerer og skaber i nye arbejdspladser i Vejen Kommune.

Mangfoldighedsprisen 2018
Udvalget for arbejdsmarked og integration har i år besluttet at uddele en mangfoldighedspris til en offentlig arbejdsplads, der i samarbejde med Jobcentret har gjort en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Prisen består af et diplom på årets mangfoldighedspris samt 10.000 kr. til aktiviteter for medarbejderne.

Kriterier:
Offentlige arbejdspladser i Vejen Kommune, der har samarbejdet med Jobcentret kan komme i betragtning til Mangfoldighedsprisen, såfremt de lever op til et eller flere af følgende kriterier:

Socialt engagement
At arbejdspladsen gør en aktiv indsats for at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet og fastholde medarbejdere, der er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mangfoldighed:
At arbejdspladsen skaber plads til borgere, der fx har haft problemer med misbrug, har handicap eller har sociale udfordringer i øvrigt.

Kompetenceudvikling:
At arbejdspladsen gør en indsats for at kompetenceudvikle egne medarbejdere samt ledige, der har brug for at få opbygget kompetencer med henblik på at opnå ordinær ansættelse på arbejdsmarkedet.

Fastholdelse:
Arbejdspladsen gør en ekstra indsats for at fastholde medarbejdere på arbejdspladsen i forbindelse med sygdom og fravær.

Integration:
Arbejdspladser, der vælger at give borgere med en anden etnisk baggrund en chance for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Ansættelse i ordinære stillinger, fleksjob og småjobs:
Arbejdspladsen indgår aftaler om ansættelse af ledige i såvel ordinære stillinger, fleksjob og ansættelse på få ordinære timer (småjobs)

Indstilling
Arbejder du på en privat virksomhed, der fortjener årets virksomhedspris eller har du kendskab til en privat virksomhed, der gør en ekstraordinær indsats for et mangfoldigt arbejdsmarked.
Eller arbejder du på en offentlig arbejdsplads eller har du kendskab til en offentlig arbejdsplads, der i samarbejde med Jobcentret har gjort en særlig indsats for at få borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Så kan du indstille dit forslag til en prisvinder frem til d.27. marts 2019. Send dit forslag til en prisvinder til mgp@vejen.dk med oplysninger om virksomhedens navn, hvilken pris du indstiller til og din begrundelse for indstillingen samt eget navn, e-mail og tlf. nr.

Virksomhedsprisen uddeles i uge 15 2019.
Mangfoldighedsprisen uddeles i uge 17 2019.

Politisk kontakt:
Formand for beskæftigelsesudvalget Frank Schmidt- Hansen mobil: 20 72 19 48 eller e-mail fsh@vejen.dk
Team sekretariatet Jobcenter Vejen:
Mette Graversen tlf.: 61 16 99 70 eller e-mail mgp@vejen.dk