Den videregående mentoruddannelse - efterår 2021

Det videregående uddannelsesforløb har fokus på, at sikre den gode relation til de mennesker vi arbejder med. Derudover vil uddannelsesforløbet give viden og solide værktøjer i arbejdet med borgere og kolleger. Coaching og konflikthåndtering er centrale temaer og deltagerne vil også blive trænet i, at passe på sig selv - og hinanden.

Målgruppe

Medarbejdere og ledere der arbejder med borgere/praktikanter/mentees og som har gennemført basisuddannelsen for mentorer (el. tilsvarende)

Målsætning

Målet med uddannelsesforløbet er, at udvikle mentorernes sociale kompetencer, samt give dem:

 • viden og værktøjer til at løse opgaven og skabe udvikling – også når det er rigtigt svært
 • en god kontaktevne - der er vigtig, når man skal støtte og hjælpe andre mennesker
 • et godt indblik i de ubevidste mekanismer som driver os mennesker – især når vi er i en udsat situation. Mekanismer som vi logisk kan forstå, men som indimellem belaster os
 • overblik til at få øje på og håndtere psykiske faktorer, der har betydning for den gode relation
 • redskaber til at træne den mentale robusthed så man forbliver ”langtidsholdbar” i jobbet
Når vi som professionelle arbejder med mennesker, sker det, at vi bliver ramt på en måde, der
påvirker vores arbejde på en uhensigtsmæssig måde. Her er der brug for gode kollegiale
relationer og værktøjer til at få genetableret den gode professionelle kontakt.
Modul 1 - mandag d. 13 september og tirsdag d. 14 september 2021

Fundamentet - kernen i det jeg-styrkende arbejde

 • Hvad siger den nye hjerneforskning om udviklingspsykologi, mentalisering og betydningen for relationer mellem mennesker? Tilknytningsteori og grundlæggende psykologisk teori om udvikling og relationens betydning.
 • At veksle mellem aktiv lytning, coaching og rådgivning. Oplæg og træning i at kommunikere motiverende, og håndtere modstanden når dén er der.
 • Psykisk sårbarhed/sygdom. Hvad er det? Hvordan støtter vi kolleger, borgere, praktikanter med særlige udfordringer bedst muligt?
 • Metoder der både har til opgave at ”passe på” den professionelle, men som samtidig giver ny indsigt i, hvad der kan/skal gøres i det videre arbejde med borgeren.
Modul 2 - tirsdag d. 12 oktober og onsdag d. 13. oktober 2021

Arbejdet med relationer og positiv psykologi

 • Hvor er de individuelle personfaglige udviklingspunkter i det sociale mentorarbejde. Vi tager udgangspunkt i, og arbejder med, en individuel adfærdsprofil.
 • Den coachende tilgang. Træning i at bruge coachende teknikker som effektive redskaber til at afdække ressourcer og skabe handling mod positive mål.
 • Hvordan skaber du balance mellem arbejdsliv og privatliv, så du forbliver ”langtidsholdbar” i mentorarbejdet? Vi træner den mentale robusthed og bruger det vi kan bruge fra forskningen i positiv psykologi?
 • Med udgangspunkt i en individuel styrketest (VIA) arbejder vi med de positive styrker og hvordan de kan bruges i arbejdet med andre mennesker.
 • Individuelt fokus på egne udviklingspunkter i arbejdet med mennesker.
Modul 3 - onsdag d. 10. november og torsdag d. 11. november 2021

Konflikter og svære samtaler – hvordan skal de håndteres?

 • Når samarbejdet med borgeren slår gnister. God konflikthåndtering. At sige det der skal siges på en tydelig og ordentlig måde.
 • Vigtigheden af motivation i personligt udviklingsarbejde. Hvordan styrkes den? Hvordan tager man beslutninger, som bliver til noget? Hvordan kan man både være realistisk og sætte høje mål?
 • Egne, og andres, forsvarsmekanismer? – Hvordan bruges ”den indre konflikttrekant” (model til at arbejde med angst, følelser og forsvar).
 • Oplæg og træning i at være i og håndtere svære situationer – hvad sker der med mig og den anden?
Modul 4 - mandag d. 29. november 2021

Den gode mentor - Opsamling og afslutning

 • Mental robusthedstræning m. fokus på selvregulering, tænkning og problemløsning.
 • Opsamling, øvelser og repetition. Træning i at afholde mentorsamtaler.
Praktiske oplysninger

Modulerne er tilrettelagt med korte oplæg, fælles dialog, udveksling samt øvelser og arbejde med konkrete erfaringer og udfordringer. Der vil være en høj grad af deltagerinvolvering.

Kursusleder

William Husted, udviklingskonsulent og psykoterapeut, MPF.
Se mere på Kursuscenter Vejens hjemmeside

Antal

16-18 deltagere

Sted

Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen

Tilmelding

www.efteruddannelse.dk Kviknr. 57540220Mentorvid1
Spørgsmål angående tilmelding til Anne I. Madsen, Vejen Business College, 76 96 18 80 av@vejenbc.dk

Nærmere information

Vejen: Lars Lauritsen, Jobcenter Vejen, 79 96 65 97, lala@vejen.dk
Kolding: Kåre Møller, Jobcenter Kolding, 79 79 63 14, jkam@kolding.dk
Varde: Bente Jensen, Jobcenter Varde, 79 94 63 60, benj@varde.dk

Pris

Kr. 1.006,- for 7 dage hvis deltageren er i målgruppen + mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste = VEU-godtgørelse på kr. 881,- pr. dag pr. medarbejder. Hvis deltageren ikke er i målgruppen: kr. 4.247,- for 7 dage uden mulighed for at få VEU-godtgørelse.
Forplejning, der indeholder morgenmad, frokost m/1 vand og eftermiddagskaffe m/kage, kan tilkøbes for kr. 250,- pr. dag pr. deltager
Individuel Estimate adfærdsprofil 1500 kr. pr. deltager (eks. moms) (tilkøb der afregnes særskilt)
Uddannelsesforløbet afsluttes med et Videregående Mentorbevis samt AMU-deltagerbeviser:
Modul 1+2+4 = 40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere + Modul 3 = 47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler