Praktisk information om Mentoruddannelsen

Kursuslederen er William Husted, som er arbejder som udviklingskonsulent og er uddannet psykoterapeut. William har afholdt mentorkurser og -uddannelsesforløb for mentorer i mange år.

Efter gennemført forløb udleveres Mentor kursusbevis. Der tilbydes desuden deltagelse i mentornetværksmøder samt deltagelse på den videregående mentoruddannelse.

Uddannelsen gennemføres som arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og foregår på Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen. Til kurset anvendes AMU skolefagene: 47752 og 48039.

Deltagerbetaling: Udgør 752,- kr. pr. person. For personer med en videregående uddannelse er deltagerbetalingen 2.348,- kr. pr. person. Der er mulighed for at søge VEU godtgørelse.

Deltagere som ikke er ansat på virksomheder i Vejen eller Varde kommune afholder selv udgiften på 600 kr. (eks. moms) til typeprofil-analysen.

Holdstørrelsen er på maksimalt 16 deltagere.

Nærmere information: Lars Lauritsen, Jobcenter Vejen, telefon 79 96 65 97 eller Bente Jensen, Jobcenter Varde, telefon 79 94 63 60.

Tilmeldingen skal ske her. Ved eventuelle spørgsmål kontakt Anne I. Madsen, Vejen Business College, telefon 76 96 18 80, mail.