Modul 2: onsdag d. 16 juni og torsdag d. 17 juni i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.25

Konflikthåndtering – indsigt i egen konfliktstil.
Når samarbejdet med mentee bliver svært, er det godt at kende sit eget reaktionsmønster og have en strategi for hvad man kan gøre.

Fokus på relationen – den gode, svære samtale.
Med åbenhed og ærlighed kommer man som regel længst! Som mentor skal man kunne sige det nødvendige selvom det føles svært eller ubehageligt.

Motiverende samtale.
Med god aktiv lytning og en særlig spørgeteknik kan man hjælpe et andet menneske til at fokusere og øge motivationen for en adfærdsændring. Oplæg og øvelse.

Anerkendende kommunikation.
Hvad er en anerkendende tilgang til andre mennesker? Vi træner evnen til se og lytte efter muligheder frem for begrænsninger.