Modul 1: mandag d. 17 maj og tirsdag d. 18 maj i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.25

Mentorrollen og opgaverne.
Introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet. Hvad er en god mentor? Hvordan sætter man grænser og passer på sig selv. Oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Fokus på relationen – god aktiv lytning og feedback.
En god relation mellem mentor og mentee/praktikant/borger er afgørende for at opgaven lykkes. Vi træner evnen til at være nærværende som god aktiv lytter samt i at give konstruktiv feedback.

God kommunikation – ud fra egen typeprofil.
Vi arbejder med kommunikation og adfærd og tager udgangspunkt i den individuelle typeprofilanalyse. Hvad er god kommunikation? Og hvordan gør man?

Mentor for en psykisk sårbar?
Oplæg om de mest almindelige psykiske sygdomme/sårbarheder samt drøftelser og erfaringsudveksling om hvad der er godt at vide og gøre som mentor?

Positiv psykologi.
Resultaterne fra forskningen i positiv psykologi er værdifulde i arbejdet med mentee samt i det daglige arbejde med at bevare det mentale overskud. Lidt til inspiration.