Hvad er en JBTA profil?

JBTA – Jungs typeprofil, er et udviklingsværktøj og en forståelse, der kan integreres i mange forskellige udviklingsprocesser. Her bruger vi det til at den enkelte bliver tydelig på egen kommunikation og adfærd i rollen som mentor. Hvilke styrker og udfordringer er der at arbejde med, og udvikle på? Analysen er baseret på Jungs typepsykologi og giver et billede på menneskers forskelligheder og er også et godt redskab til at forstå de andre typers kommunikation og adfærd. Hver deltager får en individuel analyse, hæftet og egen typerapport. Hvilken type er du? Læs mere om typeforståelse.