Mentoruddannelse - efterår og vinter 2020

Læs mere om mentoruddannelsen

Mentoruddannelsen giver dig kompetencer til at:

  • Opbygge en positiv relation til den borger som du er mentor for
  • Håndtere vanskelige samtaler og situationer
  • Motivere til udvikling eller adfærdsændringer
  • Fokusere på ressourcerne hos den du er mentor for


Vi træner de grundlæggende redskaber, som er vigtige i rollen som mentor og lægger op til at deltagerne arbejder med fagpersonlige udfordringer imellem modulerne.


På første modul laver hver deltager en individuel typeprofilanalyse (JBTA – Jung Baseret Type Analyse) som danner baggrund for arbejdet med kommunikation og adfærd.

Praktisk information om Mentoruddannelsen.

Her fremgår de praktiske oplysninger i forbindelse med Mentoruddannelsen og det er også her du kan se, hvem du skal kontakte, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende Mentoruddannelsen.

Kursuslederen er William Husted, som er arbejder som udviklingskonsulent og er uddannet psykoterapeut. William har afholdt mentorkurser og -uddannelsesforløb for mentorer i mange år.

Efter gennemført forløb udleveres Mentor kursusbevis. Der tilbydes desuden deltagelse i mentornetværksmøder samt deltagelse på den videregående mentoruddannelse.

Uddannelsen gennemføres som arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og foregår på Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen. Til kurset anvendes AMU skolefagene: 47752 og 48039.

Deltagerbetaling: Udgør 752,- kr. pr. person. For personer med en videregående uddannelse er deltagerbetalingen 2.348,- kr. pr. person. Der er mulighed for at søge VEU godtgørelse.

Deltagere som ikke er ansat på virksomheder i Vejen eller Varde kommune afholder selv udgiften på 600 kr. (eks. moms) til typeprofil-analysen.

Holdstørrelsen er på maksimalt 16 deltagere.

Nærmere information: Lars Lauritsen, Jobcenter Vejen, telefon 79 96 65 97 eller Bente Jensen, Jobcenter Varde, telefon 79 94 63 60.

Tilmeldingen skal ske her. Ved eventuelle spørgsmål kontakt Anne I. Madsen, Vejen Business College, telefon 76 96 18 80, mail.

Modul 1: mandag d. 2 november og tirsdag d. 3 november i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.25

Her kan du se, hvilke emner der udgør modul 1 i Mentoruddannelsen,

Mentorrollen og opgaverne.
Introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet. Hvad er en god mentor? Hvordan sætter man grænser og passer på sig selv. Oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Fokus på relationen – god aktiv lytning og feedback. 
En god relation mellem mentor og mentee/praktikant/borger er afgørende for at opgaven lykkes. Vi træner evnen til at være nærværende som god aktiv lytter samt i at give konstruktiv feedback.

God kommunikation – ud fra egen typeprofil. 
Vi arbejder med kommunikation og adfærd og tager udgangspunkt i den individuelle typeprofilanalyse. Hvad er god kommunikation? Og hvordan gør man?

Mentor for en psykisk sårbar?
Oplæg om de mest almindelige psykiske sygdomme/sårbarheder samt drøftelser og erfaringsudveksling om hvad der er godt at vide og gøre som mentor?

Positiv psykologi.
Resultaterne fra forskningen i positiv psykologi er værdifulde i arbejdet med mentee samt i det daglige arbejde med at bevare det mentale overskud. Lidt til inspiration.

Modul 2: mandag d. 30 november og tirsdag d. 1 december i tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 15.25

Her kan du se, hvilke emner der udgør modul 2 i Mentoruddannelsen.

Konflikthåndtering – indsigt i egen konfliktstil. 
Når samarbejdet med mentee bliver svært, er det godt at kende sit eget reaktionsmønster og have en strategi for hvad man kan gøre.

Fokus på relationen – den gode, svære samtale.
Med åbenhed og ærlighed kommer man som regel længst! Som mentor skal man kunne sige det nødvendige selvom det føles svært eller ubehageligt.

Motiverende samtale.
Med god aktiv lytning og en særlig spørgeteknik kan man hjælpe et andet menneske til at fokusere og øge motivationen for en adfærdsændring. Oplæg og øvelse.

Anerkendende kommunikation.
Hvad er en anerkendende tilgang til andre mennesker? Vi træner evnen til se og lytte efter muligheder frem for begrænsninger.

 

Hvad er en JBTA profil?

Her kan du se, hvad en JBTA personprofil består af og hvad den kan bruges til.

JBTA – Jungs typeprofil, er et udviklingsværktøj og en forståelse, der kan integreres i mange forskellige udviklingsprocesser. Her bruger vi det til at den enkelte bliver tydelig på egen kommunikation og adfærd i rollen som mentor. Hvilke styrker og udfordringer er der at arbejde med, og udvikle på? Analysen er baseret på Jungs typepsykologi og giver et billede på menneskers forskelligheder og er også et godt redskab til at forstå de andre typers kommunikation og adfærd. Hver deltager får en individuel analyse, hæftet og egen typerapport. Hvilken type er du? Læs mere om typeforståelse.