Mentoruddannelse - Vinter 2023

Mentoruddannelsen giver dig kompetencer til at

  • opbygge en positiv relation til den borger som du er mentor for
  • håndtere vanskelige samtaler og situationer
  • fokusere på ressourcerne hos den du er mentor for

Vi træner de grundlæggende redskaber, som er vigtige i rollen som mentor og lægger op til at deltagerne arbejder med fagpersonlige udfordringer imellem modulerne.

Imellem første og anden kursusdag laver hver deltager en individuel typeprofilanalyse (JBTA – JungBaseret TypeAnalyse) som danner baggrund for arbejdet med kommunikation og adfærd.

Praktisk information om Mentoruddannelsen

Her fremgår de praktiske oplysninger i forbindelse med Mentoruddannelsen og det er også her du kan se, hvem du skal kontakte, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende Mentoruddannelsen.

Kursusleder

Udviklingskonsulent og psykoterapeut William Husted.
Har afholdt mentorkurser og uddannelsesforløb for mentorer i mange år.

Mentorkursusbevis

Efter gennemført forløb udleveres mentorkursusbevis.
Der tilbydes desuden deltagelse i mentornetværksmøder.

Uddannelsen gennemføres som arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) og foregår på:

Vejen Business College, Jyllandsgade 11, 6600 Vejen

Til kurset anvendes AMU skolefaget: 48039

Deltagerbetaling 

Udgør 384,- kr. pr. person. For personer med en videregående uddannelse er deltagerbetalingen 1.218, - kr. pr. person. Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse.

Vejen Kommune yder tilskud til deltagere ansat i virksomheder indenfor Vejen Kommune. For deltagere som er ansat i virksomheder udenfor Vejen Kommune vil der herudover være en deltagerbetaling på 1.050 kr. ved 16 deltagere. Ved færre deltagere stiger deltagerbetalingen forholdsmæssigt. Kontakt derfor jobcentret i den kommune, hvor din virksomhed er beliggende i for evt. tilskud til deltagerbetalingen.

Holdstørrelse: Minimum 12 deltagere / Maksimum 16 deltagere

Nærmere information

Lars Lauritsen
Jobcenter Vejen
Tlf. 79 96 65 97

Tilmelding

Skal ske på www.voksenuddannelse.dk på kviknr. 57540222Mentor-2 senest 26. januar 2023.
Ved spørgsmål kontakt Anne I. Madsen, Vejen Business College, tlf. 76 96 18 80, av@vejenbc.dk

Dag 1: Tirsdag den 31. januar 2023, kl. 8.00 – 15.30

Her kan du se, hvilke emner der udgør dag 1 i mentoruddannelsen.

Mentorrollen og opgaverne

Introduktion til mentorbegrebet og de grundlæggende og vigtige elementer i mentorarbejdet. Hvad er en god mentor? Hvordan sætter man grænser og passer på sig selv. Oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Fokus på relationen – god aktiv lytning og feedback

En god relation mellem mentor og mentee/praktikant/borger er afgørende for at opgaven lykkes. Vi træner evnen til at være nærværende som god aktiv lytter samt i at give konstruktiv feedback.

Fokus på relationen – den gode, svære samtale

Med åbenhed og ærlighed kommer man som regel længst! Som mentor skal man kunne sige det nødvendige selvom det føles svært eller ubehageligt.

Dag 2: Onsdag den 22. februar 2023, kl. 8.00 – 15.30

Her kan du se, hvilke emner der udgør dag 2 i mentoruddannelsen.

God kommunikation – ud fra egen typeprofil

Vi arbejder med kommunikation og adfærd og tager udgangspunkt i den individuelle typeprofilanalyse. Hvad er god kommunikation? Og hvordan gør man?

Mentor for en psykisk sårbar?

Oplæg om de mest almindelige psykiske sygdomme/sårbarheder samt drøftelser og erfaringsudveksling om hvad der er godt at vide og gøre som mentor?

Hvad er en JBTA profil?

Her kan du se, hvad en JBTA personprofil består af og hvad den kan bruges til.

JBTA – Jungs typeprofil, er et udviklingsværktøj og en forståelse, der kan integreres i mange forskellige udviklingsprocesser. Her bruger vi det til at den enkelte bliver tydelig på egen kommunikation og adfærd i rollen som mentor. Hvilke styrker og udfordringer er der at arbejde med, og udvikle på? Analysen er baseret på Jungs typepsykologi og giver et billede på menneskers forskelligheder og er også et godt redskab til at forstå de andre typers kommunikation og adfærd. Hver deltager får en individuel analyse + hæftet: Hvilken type er du? samt egen typerapport.

Læs mere om JBTA – Jungs typeprofil