Borgerlige vielser

På grund af COVID-19 er der særlige regler i forhold til  antallet af gæster ved vielser i hverdagene. Kontakt venligst Borgerservice for nærmere information.

Hvis I ønsker det, kan I blive borgerlig viet efter nærmere aftale med Borgerservice.

I kan blive gift på alle hverdage i Borgerservices åbningstid og på lørdage i tidsrummet kl. 9.00-12.00.

Der er ikke truffet nogen aftale om borgerlig vielse før I har modtaget en skriftlig bekræftelse fra Borgerservice.

Vielsen skal overværes af 2 vidner. Ønsker I, at Borgerservice skal stille med vidner, skal dette aftales, sammen med vielsestidspunktet. Nedenstående vidneblanket skal udfyldes og vedhæftes den digitale ægteskabserklæring. 

Vi sørger for en lille højtidelighed i forbindelse med vielsen, så I bedes meddele os, hvor mange gæster I har med. Der må max. deltage 24 personer i en borgerlig vielse incl. brudepar og vidner.

Vielsen foregår som hovedregel på dansk.

Borgerlige vielser udenfor Borgerservice

Der kan foretages vielser i det fri eller på anden lokation under forudsætning af, at vielsen er det centrale i begivenheden, og at vielsen kan foregå med værdighed. Der stilles ikke kommunale vidner til rådighed ved vielser, der foretages under disse former. De par, der ønsker vielsen foretaget i det fri, kan rette henvendelse til et byrådsmedlem og indgå aftale om, hvor og hvornår vielsen foretages. Vidneblanket skal udfyldes og underskrives af parret og byrådsmedlemmet og vedhæftes den digitale ægteskabserklæring. 

Byrådsmedlemmet kan sige nej til at foretage vielsen, såfremt det tidsmæssigt ikke lader sig gøre, eller hvis parret ønsker vielsen foretaget et sted eller under former, der ikke skønnes værdige. Byrådsmedlemmet kan foretage vielsen i det fri m.v., f.eks. en park eller en skov inden for kommunegrænsen. Når vielsen foretages et andet sted end i Borgerservice opkræves et gebyr på minimum 1 times administrativ arbejde (kr. 250,00) samt de faktiske kørselsudgifter til byrådsmedlemmet efter statens takst. Gebyret og kørselsudgiften skal betales inden selve vielsen, der bliver fremsendt regning. 

Internationale par skal søge om ægteskab hos Familieretshuset

Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos kommunen. Hvor I skal søge afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

Familieretshuset behandler sagen, når begge parter:

  • ikke er danske eller nordiske statsborgere
  • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Kommunen behandler sagen, når begge parter:

  • er danske eller nordiske statsborgere
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Har du mistet din vielsesattest?

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

I kan bruge selvbetjeningen 'Bestil mistet vielsesattest fra kirken', hvis I er blevet kirkeligt viet, ellers skal I henvende jer til kommunen eller en anden myndighed, der har udstedt attesten.