Borgerlige vielser

Hvis I ønsker det, kan I blive borgerlig viet efter nærmere aftale med Borgerservice.

I kan blive gift på alle hverdage i Borgerservices åbningstid og på lørdage i tidsrummet kl. 9.00-12.00.

Der er ikke truffet nogen aftale om borgerlig vielse før I har modtaget en skriftlig bekræftelse fra Borgerservice.

Vielsen skal overværes af 2 vidner. Ønsker I, at Borgerservice skal stille med vidner, skal dette aftales, sammen med vielsestidspunktet. Nedenstående vidneblanket skal udfyldes og vedhæftes den digitale ægteskabserklæring. 

Vi sørger for en lille højtidelighed i forbindelse med vielsen, så I bedes meddele os, hvor mange gæster I har med. Der må max. deltage 25 personer i en borgerlig vielse incl. brudepar og vidner.

Vielsen foregår som hovedregel på dansk.

Borgerlige vielser udenfor Borgerservice

Der kan foretages vielser i det fri eller på anden lokation under forudsætning af, at vielsen er det centrale i begivenheden, og at vielsen kan foregå med værdighed. Der stilles ikke kommunale vidner til rådighed ved vielser, der foretages under disse former. De par, der ønsker vielsen foretaget i det fri, kan rette henvendelse til et byrådsmedlem og indgå aftale om, hvor og hvornår vielsen foretages. Vidneblanket skal udfyldes og underskrives af parret og byrådsmedlemmet og vedhæftes den digitale ægteskabserklæring. 

Byrådsmedlemmet kan sige nej til at foretage vielsen, såfremt det tidsmæssigt ikke lader sig gøre, eller hvis parret ønsker vielsen foretaget et sted eller under former, der ikke skønnes værdige. Byrådsmedlemmet kan foretage vielsen i det fri m.v., f.eks. en park eller en skov inden for kommunegrænsen. Når vielsen foretages et andet sted end i Borgerservice opkræves et gebyr på minimum 1 times administrativ arbejde (kr. 250,00) samt de faktiske kørselsudgifter til byrådsmedlemmet efter statens takst. Gebyret og kørselsudgiften skal betales inden selve vielsen, der bliver fremsendt regning.