Informationsskrivelse

Ung Vejen – Vejen Kommunes ungeindsats
Oplysning om deling af oplysninger

Vejen Kommune er forpligtet til at koordinere sin ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, jf. ”Lov om kommunal indsats for unge under 25 år” § 2 j.

Hvad indebærer koordineringen?

Som ung borger i Vejen Kommune kan du have et forløb i Vejledning Vejen (uddannelsesvejledning), Jobcentret, Integration, Børn & Ungeenheden, Psykologteamet og/eller Familie, Handicap & Socialpsykiatri. Når du har et forløb i flere afdelinger, skal vi sammen med dig tilrettelægge én sammenhængende indsats til at hjælpe dig godt videre i uddannelse eller beskæftigelse – frem for at køre særskilte forløb uden sammenhæng.

I tilrettelæggelsen af én sammenhængende indsats kan der være behov for at dele oplysninger om dig på tværs af de kommunale afdelinger, du er i kontakt med. Oplysningerne kan omfatte både almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger vedrørende enten:

 • Uddannelse og erhverv (Lov om kommunal indsats for unge under 25 år 3 stk. 2-3).
 • Min plan/Uddannelsesplanen (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 27).
 • Forebyggende indsatser (Serviceloven § 11).
 • Børnefaglig undersøgelse (Serviceloven § 50).
 • Børnesamtaler (Serviceloven § 48, § 50 stk. 3 og § 70 stk. 2).
 • Foranstaltninger til et barn/en ung med behov for særlig støtte (Serviceloven § 52 stk. 3 nr.1-9).
 • Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver (Serviceloven § 52a).
 • Efterværn (Serviceloven § 76)
 • Handleplanen (Serviceloven § 140) og/eller
 • Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (Folkeskoleloven § 3).


Når vi deler oplysninger om dig på tværs af afdelinger, vil det udelukkende være på tværs af relevante afdelinger. Der vil desuden udelukkende være tale om oplysninger, der er relevante og nødvendige at dele for at koordinere på tværs og dermed ikke deling af samtlige oplysninger om dig.

Vi udveksler kun oplysninger indenfor den kommunale organisation. Er der behov for at dele oplysninger om unge over 25 år og med personer eller institutioner uden for organisationen, eller oplysninger som er omfattet af sundhedsloven, vil vi indhente dit samtykke.

Med dette dokument oplyser vi dig om, hvad vi bruger dine personoplysninger til. Du skal intet foretage dig.

Hvad er formålet med delingen af oplysninger?

Delingen af oplysninger om dig hjælper os til at koordinere din samlede indsats. – Når vi deler oplysninger om dig på tværs af relevante kommunale afdelinger får vi kendskab til de tiltag, der er iværksat for dig, så eventuelle nye tiltag hænger sammen med disse. Delingen af oplysninger om dig skal desuden bidrage til, at vi får et bredt kendskab til dine ressourcer, eventuelle udfordringer og ønsker for derudfra at kunne iværksætte en indsats, der imødekommer flere af dine behov på samme tid.

Hvilke rettigheder giver Databeskyttelsesforordningen dig?

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger.

 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig.

 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles.

 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

Dataansvarlige

 • Vejen Kommune er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i Vejen Kommune, er du velkommen til at kontakte Vejen Kommunes Databeskyttelsesrådgiver på telefon 79 96 60 34 eller mail: Send Digital Post til DPO'en
 • Er du utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon: 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk