Tilbud til forældre - De Utrolige År

Kursus for forældre med børn mellem 3 - 12 år 

  • der ofte er konflikter, når der spises eller når barnet skal sove
  • barnet ikke hører efter hvad der bliver sagt - har oplevelsen af barnet ikke har respekt
  • der går meget tid med skæld ud
  • barnet har svært ved at lege selv, og vil have meget opmærksomhed
  • børnene skændes og driller hinanden - og hvor der er svært at få dem til at stoppe
  • der er tvivl om der gøres det rigtige som forældre

kan få hjælp til at det kan blive anderledes, ved at deltage i forældrekurset "De utrolige år"

De utrolige år giver jeres familie mulighed for at lære at være sammen på nye måder. I vil derved kunne opbygge et positivt samvær i familien.

På kurset kan læres

  • at genskabe positiv relation til dit barn ved brug af leg og særlig stunder
  • hvordan der gennem anerkendelse og opmuntring får barnet til at gøre mere at det du gerne vil have
  • hvordan der sættes grænser for barnet, og løser jeres konflikt

Kurset forløber over 20 gange á 2½ time, samt 2 opfølgningsmøder.

Læs mere om De Utrolige År