Sproglige problemer

Hvornår er der grund til bekymring?

  • Hvis dit barn på 6 måneder ikke reagerer på lyd, ikke vender blikket mod lydkilden, eller ikke pludrer.
  • Hvis dit barn på ca. 18 måneder ikke bruger ord, ikke forstår enkle instruktioner eller ikke reagerer på sit eget navn.
  • Hvis dit barn på 3-3½ år ikke siger sætninger på mindst 3 ord, og virker som om det ikke forstå, hvad I siger til det.
  • Hvis dit barn på 4-4½ år ikke bliver forstået af andre, ikke vil deltage i oplæsning eller har vanskeligheder med at tale sammenhængende om oplevelser

 

Udtaleproblemer

Læsp

Snøvl

Stemmevanskeligheder

Stammen

Læbe-kæbe-ganespalte

Hørelse

Sprog og læsning

Udtaleproblemer:

En 1 årig vil måske sige IN for appelsin, en 2 årig SIN, som 3 årig måske APSIN, og som 4-5 årig APPELSIN.

Mange børn har i deres sprogudvikling en periode med unøjagtigheder i udtalen. Nogle børn udelader lyde, og andre erstatter lydene med andre lyde eller lydforbindelser.

Hvis der blot er 4 konsonanter som barnet ikke kan udtale, bliver talen uforståelig for dem, der ikke er vant til at høre barnets sprog.

Der er stor forskel på hvornår børn taler "rent". Nogle gør der som 2-3 årige andre som 5-6 årige. De fleste børn har dog som 4 årige et velfungerende sprog, med en pæn normal udtale.

Læsp:

Ved læsp udtales s og eller t som sh, luftfyldt og "vådt"

Mange småbørn udtaler s lidt "vådt" eller som sh i en periode. Ligeledes kan der når børn skifter tænder mellem 6-7 år høres et læsp.

Mundforholdene er i orden (færdigudviklet) når barnet er omkring 9 år, så tale/hørekonsulenterne arbejder som regel ikke med at rette et læsp, før barnet er blevet 9 år.

Snøvl:

Når barnet taler:

  • Sendes luften ud gennem næsen (åbent snøvl)
  • Lyder det som om barnet er stoppet i næsen (lukket snøvl)

Når barnet har snøvl og ikke er forkølet, kan det skyldes vanskeligheder med at danne lukke med ganen (åbent snøvl), eller polypper (lukket snøvl)

Barnet skal have vurderet årsagen til snøvl hos en øre/næse/ halslæge.

Stemmevanskeligheder:

Stemmevanskeligheder kan skyldes forkert brug af stemmen eller der kan være tale om noget fysiologisk. Derfor skal børn med stemmevanskeligheder undersøges hos en speciallæge i øre-næse-halssygdomme. Undersøgelsen er nødvendig, inden der kan foretages en nærmere udredning af barnets stemmefunktion. En udskrift af speciallægens journal bedes vedlagt henvisningen til Tale-høreteamet.

Stammen: 

Mellem 5-7% af alle børn i alderen 2-5 år har perioder, hvor de stammer eller hopper på ordene. Nogle børn gør det lidt og er upåvirket af deres stammen, mens andre børn i perioder ikke kan sige en sætning uden at de stammer.

Nogle børn fortsætter med at stamme, og det er ikke muligt at forudsige, hvem der holder op eller hvem der fortsætter med at stamme.

Det er vigtigt at sætte tidligt ind i forhold til stammen, da jeres og barnets egne reaktioner har stor betydning for stammens udvikling. Det er vigtigt at reagere hensigtsmæssigt på stammen, og vi vil opfordre jer til at henvende jer, hvis I som forældre er usikre, bekymrede eller mangler viden om stammen.

Læbe-kæbe-ganespalte:

Børn med læbe/kæbe/ganespalte er de første 3 år tilknyttet Taleinstituttet/Ganespalte- afdelingen i Aarhus. Her foretages både lægelige og talepædagogiske vurderinger, planlægning af operationer og vejledning til omgivelserne.

Lokalt vil barnet de første 3 år blive fulgt af regional talepædagog Pia Frosch.
Når barnet er fyldt 3 år sendes statusrapport til Tale-høreteamet, der følger ganespalteafdelingens/regional talepædagogs anbefalinger om den videre talepædagogisk bistand.

Hørelse:

Normal hørelse er en vigtig forudsætning, for at kunne tilegne sig, og udvikle et godt sprog.

En del børn, kan under opvæksten have problemer med mellemørebetændelse, og væske i mellemøret.

Ved gentagne problemer med mellemøret kan det være en løsning at isætte dræn - dette sker hos en øre-næse-halslæge.

Når der sker ændringer med et barns hørelse, ændrer det ofte adfærd. Nogen gange bliver barnet mere stille, andre gange det modsatte.

Det er således vigtigt, at I som forældre er opmærksomme på vores børns hørelse, og er man i tvivl kan man kontakte egen læge, eller øre-næse-halslæge.

Sprog og læsning:

Sprog og læsning er tæt forbundet. Forskning inden for området har vist, at der meget tidligt i sprogudviklingen kan være "indikatorer", som viser, at barnet senere kan få problemer med læseindlæring.

Det kan dreje sig om, at barnet er meget sent til at tale, har et ringe ordforråd, "leder" efter ord de ord det vil sige (ordmobiliseringsvanskeligheder), mange udtaleproblemer etc.

Samtidig har forskning vist, at der er en arvelig faktor. Har en af forældrene en grad af dysleksi (ordblindhed), er der en fire gange forøget risiko for, at barnet vil få tilsvarende problemer.

En tidlig indsats i forhold til disse børn er vigtig.