Sundhedsplejen

Småbørnssundhedsplejen tilbyder besøg til:

  • Alle nyfødte børn
  • Gravide med særlige behov
  • Familier med særlige behov

Skolesundhedsplejen tilbyder:

  • ind og udskolingssamtaler
  • Sundhedssamtaler
  • Undervisning i sundhedsrelevante emner

Sundhedsplejersken er en uddannet sygeplejerske som har en specialuddannelse i sundhedsfremme.  

 

Sundhedsplejen har sin egen hjemmeside.