Kontakt

Kontakt til Psykologenhedens kriseteam

Psykologenhedens kriseteam kan kontaktes af ledere fra skoler og daginstitutioner samt af forældre. Kriseteamet kan kontaktes med henblik på:

  • Opfølgende kriseintervention på institutionen efter voldsom hændelse
  • Råd og vejledning til professionelle omkring børn der er berørt
  • Generel viden om børns reaktioner og håndteringen af disse
  • Opfølgende samtaler med enkelte børn, grupper, professionelle eller forældre som er særligt berørt af hændelsen

Ved behov for kontakt til Psykologenhedens kriseteam kontaktes

Dorthe Thuesen, administrativ medarbejder på:

Telefon 79 96 63 57