Vores forventninger til jer forældre

At I accepterer, at gruppen er tænkt som et fortroligt rum for jeres barn.

Det betyder, at I ikke har krav på, at hverken vi eller jeres børn fortæller jer, hvad der er foregået i gruppen, medmindre de selv kommer ind på det.

Vær meget gerne deltagende og lyttende, men kræv ikke fortællinger af dem.

At I har mulighed for at hente og bringe jeres barn selv. Gruppen holder til i Sløjfens lokaler i Brørup.