Periode

Vi mødes en gang hver 14. dag, 4 gange af 2 timer. Og med en opfølgende gang efter noget tid, for at fastholde gode relationer og vaner.

Møderne ligger fortrinsvis om mandagen fra 16.30-18.30, og der vil som en del af programmet blive serveret en let anretning. Første gang er mandag d. 16/3 2020.