Henvendelse

Er du interesseret i, at dit barn skal deltage i gruppen, skal du rette henvendelse til:
psykologenheden@vejen.dk

Vi har brug for at kende dit barns fornavn, alder samt diagnose/handicap på bror/søster, samt kontakt telefonnr.


Henvendelse senest d. 2.marts 2020.