Søskendegrupper i samarbejde mellem Sløjfen og Psykologenheden

Formål

Formålet med denne gruppe vil være, at de berørte søskende bliver set og hørt og får sat ord på følelser, som ofte kan være modstridende i forhold til ens
søster/bror med udfordringer.

Indholdet vil tage udgangspunkt i de enkelte børns behov og ønsker og kan f.eks. være:

  • Fokus på tanker og følelser om det at have en bror/søster med handicap
  • Forholdet til forældrene og det at se sine forældre i sorg/krise
  • Undervisning i hvilke redskaber eller metoder der kan være hjælpsomme i forholdet
  • Hyggestunde, aktiviteter og fællesskab - Primært skal vi have det sjovt og hyggeligt sammen

Der stilles ingen krav til måden at deltage på, så der er plads til alle. Tilbuddet er uden beregning, kræver blot tilmelding.

Målgruppe

Søskende til børn med fysiske og/eller psykiske handicaps. Gruppen er aldersopdelt og dækker i denne omgang børn i alderen 10-13 år.

Periode

Vi mødes en gang hver 14. dag, 4 gange af 2 timer. Og med en opfølgende gang efter noget tid, for at fastholde gode relationer og vaner.

Møderne ligger fortrinsvis om mandagen fra 16.30-18.30, og der vil som en del af programmet blive serveret en let anretning. Første gang er mandag d. 16/3 2020.

Henvendelse

Er du interesseret i, at dit barn skal deltage i gruppen, skal du rette henvendelse til:
psykologenheden@vejen.dk

Vi har brug for at kende dit barns fornavn, alder samt diagnose/handicap på bror/søster, samt kontakt telefonnr.


Henvendelse senest d. 2.marts 2020.

Vores forventninger til jer forældre

At I accepterer, at gruppen er tænkt som et fortroligt rum for jeres barn.

Det betyder, at I ikke har krav på, at hverken vi eller jeres børn fortæller jer, hvad der er foregået i gruppen, medmindre de selv kommer ind på det.

Vær meget gerne deltagende og lyttende, men kræv ikke fortællinger af dem.

At I har mulighed for at hente og bringe jeres barn selv. Gruppen holder til i Sløjfens lokaler i Brørup.