Skilsmisse

En skilsmisse giver ofte store udfordringer for både børn og voksne, og der vil altid være mange følelser involveret, både hos de involverede voksne og børn.

Børnene skal tilpasse sig en ny hverdag og skal lære at navigere i en familie, hvor mor og far ikke længere bor sammen. Det er derfor vigtigt at være opmærksomme på børnene i den proces, som en skilsmisse er, således at de kommer bedst muligt igennem forløbet.

Der er meget, man som forældre kan gøre for at gøre overgangen til det nye familieliv lettere for børnene. Vil du klædes lidt bedre på til at tackle de udfordringer, som en skilsmisse er, så holder 2 psykologer fra Psykologenheden  oplæg for  interesserede forældre. Vi kalder oplægget for ”Familiesystemer i forandring”.

Oplægget bliver holdt torsdag i uge 4 og torsdag uge 39, i Byrådssalen, Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup fra kl.18-21. Tilmelding pr mail til psykologenheden@vejen.dk. Tilmeldingsfrist: Onsdag i uge 3 og onsdag i uge 38.

Se plakat - "skilsmisse - familiesystemer i forandring"

Læs mere om Vejen Kommunes tilbud til forældre omkring børn og skilsmisse

Skilsmissegrupper

Psykologenheden tilbyder at afholde gruppeforløb for børn med skilte forældre i samarbejde med de enkelte skoler i Vejen Kommune. Ønsket er at hjælpe børnene med at håndtere de tanker og følelser, man kan have i forbindelse med, at ens forældre er skilt og understøtte børnenes trivsel.

Skilsmisser er en af de udfordringer, som mange familier møder i dag. For mange børn og unge er familie bruddet forbundet med sorg og mange tanker. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, så viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål, som de kan have god glæde af at få delt med andre i et trygt og neutralt rum.

Samtalegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud. Vi ønsker at give børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv og give dem konkrete redskaber til at tackle de følelser og tanker, som de går og tumler med. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende og udveksle erfaringer i børnehøjde. At møde andre, der har oplevet noget lignende, kan bidrage til, at børnene ikke føler sig ’alene’, ’forkerte’ eller ’unormale’.

Gruppeforløbene afholdes i samarbejde med de enkelte skoler i kommunen, der er interesserede i tilbuddet. Forløbene afholdes på skift ude på skolerne og ligger i skoletiden.