NUSSA

NUSSA står for Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet, og er en pædagogisk metode til at opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige samt sociale ressourcer gennem leg og aktivitet. Tilgangen baserer sig på en forståelse af hjernen som tredelt; den sansende hjerne (autonome), den følende hjerne (limbiske) samt den tænkende hjerne(neocortex) – samt en forståelse af, at en tilstrækkelig udvikling af det underliggende niveau af hjernen er en forudsætning for en tilstrækkelig udvikling af det næste niveau af hjernen. Hvis barnet eksempelvis har vanskeligheder med koncentration, bør man tage afsæt i udvikling af den nederste del af hjernen fremfor eksempelvis den øverste del af hjernen.

Psykologenheden har flere psykologer som er uddannet indenfor NUSSA programmet, og vi tilbyder derfor sparring og supervision til professionelle og forældre med henblik på at arbejde med programmet eller dele af det. I kan læse mere om NUSSA her.

Hvis du/I ønsker at høre mere om mulighederne, så kontakt den psykolog, som er tilknyttet jeres institution.