Cool Kids og Chilled

Cool Kids og Chilled er Vejen Kommunes tilbud til børn og unge, som er præget af usikkerhed, bekymringer eller angst i en sådan grad, at det påvirker barnets eller den unges hverdag. Forløbet, som er gruppebaseret, består af 10 sessioner à to timer. Grupperne sammensættes af 5-6 børn eller unge indenfor samme aldersgruppe. Et vigtigt element i forløbet er at én eller begge forældre deltager aktivt.

Du/I kan nederst på denne side hente Vejen Kommunes egen folder om Cool Kids eller folderen om Chilled. Her kan du/I også læse noget mere om, hvordan man visiteres til en plads i forløbet, hvem man skal kontakte, hvilke oplysninger vi har brug for, etc. Ønsker du/I at læse mere om Cool Kids og Chilled, oprindelsen og baggrunden for programmet, kan du/I finde flere oplysninger her.

Ansøg digitalt her https://www.borgeronline.dk/575/NemForm/coolkidsellerchilled

Ansøgningsfrist til Cool Kids forløb, forår 2020:
Fredag den 10. januar 2020

Ansøgningsfrist til Chilled forløb, forår 2020:
Fredag den 21. februar 2020

Ansøgningsfristerne for Cool Kids/Chilled forløb efterår 2020 – vil senere blive opdateret her på hjemmesiden.