Psykologenheden

  

Psykologenheden yder psykologisk rådgivning til børn og unge op til 18 år, deres forældre, pædagoger og lærere.

Psykologenhedens opgaver kan dels bestå i vejledning og rådgivning til de voksne omkring barnet, dels en psykologisk undersøgelse af barnet og dels samtaler med barnet.

Henvendelser til Psykologenheden kan fx dreje sig om behov for råd og vejledning om opdragelse, børns trivsel og indlæring eller behov for undersøgelse af barnets styrker og udfordringer.

Der er tilknyttet psykolog til alle skoler og daginstitutioner i Vejen Kommune.
Der afholdes åben anonym rådgivning på alle skoler og daginstitutioner i kommunen, hvilket annonceres i institutionen.

Klik her for at læse mere om Psykologenheden

 

Cool Kids og Chilled

Cool Kids og Chilled er Vejen Kommunes tilbud til børn og unge, som er præget af usikkerhed, bekymringer eller angst i en sådan grad, at det påvirker barnets eller den unges hverdag. Forløbet, som er gruppebaseret, består af 10 sessioner à to timer. Grupperne sammensættes af 5-6 børn eller unge indenfor samme aldersgruppe. Et vigtigt element i forløbet er at én eller begge forældre deltager aktivt.

Du/I kan nederst på denne side hente Vejen Kommunes egen folder om Cool Kids eller folderen om Chilled. Her kan du/I også læse noget mere om, hvordan man visiteres til en plads i forløbet, hvem man skal kontakte, hvilke oplysninger vi har brug for, etc. Ønsker du/I at læse mere om Cool Kids og Chilled, oprindelsen og baggrunden for programmet, kan du/I finde flere oplysninger her.

 

Cool Kids – folder

Chilled folder