Psykologenheden

Psykologenhedens opgave er at støtte op omkring børn og unges læring, udvikling og trivsel. Vi ønsker at være en faglig stærk samarbejdspartner, som gennem et psykologfagligt afsæt og i dialog med de voksne omkring barnet, kan støtte op om at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge indtil 18 år.

Vi arbejder ud fra tre forskellige tilgange:

 • den forebyggende
 • den foregribende
 • den indgribende

Vi ønsker at blive inddraget så tidligt i forløbet som muligt, dvs. gennem den forebyggende eller foregribende indsats.

Den forebyggende indsats kan gives som åben anonym rådgivning til forældre eller professionelle, faglig sparring, som oplæg, undervisnings- og eller procesforløb, etc.

Den foregribende indsats er et led i Trivselshjulet, hvor man allerede i step to inddrager Psykologenheden, sammen med andre relevante aktører, i et konsultativt forløb. Det konsultative forløb kan indeholde arbejdsmøder, supervision, gruppeforløb, klasserumsobservation, faglig sparring etc. og retter sig mod individ, gruppe og/eller organisation. Det konsultative forløb går altid forud for en eventuel senere indstilling.

Den indgribende indsats finder sted i de tilfælde, hvor det konsultative forløb har afdækket en problemstilling, som efterlader et behov for yderligere udredning og udvikling, eventuel med henblik på inddragelse af andre myndigheder og/eller i forbindelse med foranstaltninger.

Læs mere om de enkelte psykologers arbejdsområder og kontaktoplysninger herunder:

Samtykkeerklæringer og indstillinger

Profiler inkl. kontaktoplysning og distriktsfordeling

Camilla Holst Thygesen

Camilla Holst Thygesen - Cand.Psyk., Aut

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner


telefon: 79 96 53 65

Mobil: 24 23 63 71

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Bække Skole
 • Andst Børnecenter

Arbejder endvidere med:

 • FamilieVejen
 • Kriseteam
 • Cool Kids
 • Oplæg
 • Midlertidig koordinator

 

Dorthe Thuesen

Dorthe Thuesen - administrativ medarbejder

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner


telefon: 79 96 63 57

Mobil: 29 65 94 41

Arbejdsområder

 • sagshåndtering
 • administrative opgaver i psykologenheden
Else Bendtsen

Else Bendtsen, Cand.Pæd.Psyk, Aut.

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

telefon: 79 96 63 30

Mobil: 24 84 64 75

 Tilknyttet følgende institutioner:

 • Specialcentret Østerbyskolen

Arbejder endvidere med:

 • Åben rådgivning
 • Oplæg
 • Kriseteamet
 • Chilled
 • AMR
 • Børneklinisk Funktion
Julie Fosgaard Søgaard

Julie Fosgaard Søgaard - Pædagogisk Psykologisk konsulent

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

Telefon: 79 96 62 90

Mobil: 21 84 81 49

Tilknyttet:

Rødding skole 4. - 9. klasse

Rødding Friskole

Brændstrup Kristne Friskole

Askov-Malt skole

Katrine Risbjerg Nørregaard

Katrine Risbjerg Nørregaard - Cand.Psyk., Aut

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

Telefon: 79 96 63 58

Mobil: 40 23 93 13

Tilknyttet følgende institutioner:

 

Arbejder endvidere med:

  • Spiseforstyrrelser
  • Familievejen
  • Diamantforløb
  • SELFO

 

Kathrine Johansen

Kathrine Johansen - Cand.Psyk.

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

Telefon: 79 96 63 47

Mobil: 21 84 79 81

Tilknyttet:

 • Børneklinisk Funktion
 • Behandling og udredning af børn og unge i samarbejde med Børn og Ungeenheden 
 • Højmarkskolens specialcenter - D3, F2, F3, F4, F5, X1, X2
 • Glejbjerg Børnecenter inkl. Glejbjerg Børnehave
 • Sløjfen

Arbejder endvidere med 

 • Fremskudt funktion
 • MBL/MBU - Basen
 • Kriseteam
 • Oplæg
Kathrine Dam Andersen

Kathrine Dam Andersen - Cand.Psyk.Aut.

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner


telefon: 79 96 63 67

Mobil: 24 66 17 01

 Tilknyttet følgende institutioner:

 • Specialcenter Østerbyskolen

Arbejder endvidere med:

 

Kirsa Nielsen

Kirsa Nielsen

Kirsa Nielsen, Cand.psyk. 

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

Telefon: 79 96 63 73

Mobil: 51 97 62 59

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Østerbyskolen
 • Rødding skole (0. - 3.klassen)
 • Lintrup Børnecenter
 • Brændstrup Kristne Friskole

Arbejder endvidere med:

 • Fremskudt funktion
 • Oplæg
Lena Jensen Aamand

Lena Aamand - Pædagogisk psykologisk konsulent

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner


telefon: 79 96 63 28

Mobil: 24 75 79 37

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Specialcenter Højmarkskolen (klasse D1, D2, X3, X4, S1, X5)
 • 10. klassecenter (V10 på Basen)
 • Føvling Børnecenter

Arbejder endvidere med:

 • Åben rådgivning
 • Kriseteamet
 • Cool Kids
 • Diamantforløb
 • Oplæg
Linnea Faxe

Linnea Faxe - Cand.Psyk.

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

Telefon: 79 96 63 74

Mobil: 23 44 09 78

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Grønvangskolen

Arbejder endvidere med:

 • Præmature
 • Skilsmissegrupper
 • Par- og skilsmisserådgivning
Rikke Bæksted Nielsen

Line Vagner Ankersø - Cand. Psyk

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

Telefon: 79 96 64 21

Mobil: 21 84 81 04

Tilknyttet:

Brørup Skolen

Friskolen Helios

Holmeå Børnecenter

Børnehaven Lindknud

Børnehaven Regnbuen, Hovborg

Sine Flintholm Jønsson

Sine Flintholm Jønsson

Sine Flintholm Jønsson, pædagogisk psykologisk konsulent

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

Mobil:30 55 26 13

Fastnet: 79 96 63 61

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Jels Skole
 • Skodborg Børnecenter
 • Vejen Friskole / børnehave
 • Gesten Børnecenter
 • Understøttende funktion på Brørup Skolen og Holmeå BørneCenter i samarbejde med Maj Simone Aksholt-Thomsen

Arbejder endvidere med:

 • Åben Rådgivning 
 • Oplæg

 </p

Vibeke Madsen

Vibeke Madsen

Vibeke Madsen, Cand.Psyk. Aut.

Send Digital Post til Psykologenheden som borger 

Send Digital Post til Psykologenheden som virksomhed/
samarbejdspartner

Telefon: 79 96 63 53

Mobil: 30 17 10 66

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Gjerndrup Friskole
 • Højmarkskolen (Almen
 • Område 2:
  Børnehaven Egebo, Vejen
  Børnehuset Luna, Sdr. Hygum
  Børnehaven Galaksen, Rødding
  Børnehaven Spiloppen, Jels
  Børnehaven Lindehuset, Øster Lindet
  Askov-Malt Børnehave, Askov-Malt
 • Holsted Børnehave, Holsted (privat BH)
 • Spirehuset, Rødding (privat BH)

 • Arbejder endvidere med:

 • Skilsmissegrupper
 • Åben rådgivning
 • Præmature