Psykologenheden

Psykologenhedens opgave er at støtte op omkring børn og unges læring, udvikling og trivsel. Vi ønsker at være en faglig stærk samarbejdspartner, som gennem et psykologfagligt afsæt og i dialog med de voksne omkring barnet, kan støtte op om at skabe de bedst mulige rammer for børn og unge indtil 18 år.

Vi arbejder ud fra tre forskellige tilgange:

 • den forebyggende
 • den foregribende
 • den indgribende

Vi ønsker at blive inddraget så tidligt i forløbet som muligt, dvs. gennem den forebyggende eller foregribende indsats.

Den forebyggende indsats kan gives som åben anonym rådgivning til forældre eller professionelle, faglig sparring, som oplæg, undervisnings- og eller procesforløb, etc.

Den foregribende indsats er et led i Trivselshjulet, hvor man allerede i step to inddrager Psykologenheden, sammen med andre relevante aktører, i et konsultativt forløb. Det konsultative forløb kan indeholde arbejdsmøder, supervision, gruppeforløb, klasserumsobservation, faglig sparring etc. og retter sig mod individ, gruppe og/eller organisation. Det konsultative forløb går altid forud for en eventuel senere indstilling.

Den indgribende indsats finder sted i de tilfælde, hvor det konsultative forløb har afdækket en problemstilling, som efterlader et behov for yderligere udredning og udvikling, eventuel med henblik på inddragelse af andre myndigheder og/eller i forbindelse med foranstaltninger.

Læs mere om de enkelte psykologers arbejdsområder og kontaktoplysninger herunder:

Samtykkeerklæringer og indstillinger

Camilla Holst Thygesen

Camilla Holst Thygesen - Cand.Psyk., Aut

Mail: caht@vejen.dk

telefon: 79 96 53 65

Mobil: 24 23 63 71

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Bække Skole
 • Andst Børnecenter

Arbejder endvidere med:

 • FamilieVejen
 • Kriseteam
 • Cool Kids
 • Oplæg
 • Midlertidig koordinator
 • Tillidsrepræsentant-suppleant

 

Dorthe Thuesen

Dorthe Thuesen - administrativ medarbejder

Mail: doth@vejen.dk

telefon: 79 96 63 57

Mobil: 29 65 94 41

Arbejdsområder

 • sagshåndtering
 • administrative opgaver i psykologenheden
Else Bendtsen

Else Bendtsen, Cand.Pæd.Psyk, Aut.

Mail: elbe@vejen.dk

telefon: 79 96 63 30

Mobil: 24 84 64 75

 Tilknyttet følgende institutioner:

 • Specialcentret Østerbyskolen

Arbejder endvidere med:

 • Åben rådgivning
 • Oplæg
 • Kriseteamet
 • Chilled
 • AMR
 • Børneklinisk Funktion
Helene Bak Nygaard

Helene Bak Nygaard
Mail: hebn@vejen.dk
Tlf.: 79 96 63 52
Mobil: 29 21 38 36

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Rødding Skole (4-9 kl)
 • Askov-Malt Skole 

Arbejder endvidere med:

 • MBL / MBU på Basen
 • FamilieVejen
 • Coll Kids

 

Katrine Risbjerg Nørregaard

Katrine Risbjerg Nørregaard - Cand.Psyk., Aut

Mail: krn@vejen.dk

Telefon: 79 96 63 58

Mobil: 40 23 93 13

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Glejbjerg Børnecenter

Arbejder endvidere med:

 • Spiseforstyrrelser
 • Familievejen
 • Diamantforløb
 • SELFO
Kathrine Dam Andersen

Kathrine Dam Andersen - Cand.Psyk.Aut.

Mail: kdan@vejen.dk

telefon: 79 96 63 67

Mobil: 24 66 17 01

 Tilknyttet følgende institutioner:

 • Specialcenter Østerbyskolen

Arbejder endvidere med:

 

Kirsa Nielsen

Kirsa Nielsen

Kirsa Nielsen, Cand.psyk. 

Mail: kniel@vejen.dk

Telefon: 79 96 63 73

Mobil: 51 97 62 59

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Østerbyskolen
 • Rødding skole (0. - 3.klassen)
 • Lintrup Børnecenter
 • Brændstrup Kristne Friskole

Arbejder endvidere med:

 • Fremskudt funktion
 • Oplæg
Lena Jensen Aamand

Lena Aamand - Cand.Pæd.Pæd.Psyk.

Mail: ljea@vejen.dk

telefon: 79 96 63 28

Mobil: 24 75 79 37

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Specialcenter Højmarkskolen (klasse D1, D2, X3, X4, S1, X5)
 • 10. klassecenter (V10 på Basen)
 • Føvling Børnecenter

Arbejder endvidere med:

 • Åben rådgivning
 • Kriseteamet
 • Cool Kids
 • Diamantforløb
 • Oplæg
Line Vagner Ankersø

Line Vagner Ankersø - Cand.Psyk.

Mail: livan@vejen.dk

Telefon: 79 96 63 71

Mobil: 20 18 75 42 

Tilknyttet:

 • Børneklinisk Funktion
 • Behandling og udredning af børn og unge i samarbejde med Børn og Ungeenheden 
 • Højmarkskolens specialcenter - F2, F3, F4, F5, X1, X2
 • Kriseteam
 • Oplæg
Line Køgs Olesen

Line Køgs Olesen

Line Køgs Olesen, Cand.psyk. 

Mail: linol@vejen.dk

Telefon: 79 96 63 22

Mobil: 21 19 58 16

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Område 3: Børnehaven Billingland, Vejen
 • Specialcenter Højmark

  Klassefordeling: F1
   • Rødding Friskole
   • MBL/MBU på Basen

Arbejder endvidere med:

  • Fremskudt funktion
Linnea Faxe

Linnea Faxe - Cand.Psyk.

Mail: likf@vejen.dk

Telefon: 79 96 63 74

Mobil: 23 44 09 78

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Grønvangskolen

Arbejder endvidere med:

 • Præmature
 • Skilsmissegrupper
Maj Simone Askholt-Thomsen

Maj Simone Askholt-Thomsen - Cand.Psyk.Aut

Mail: msah@vejen.dk

Telefon: 79 96 63 43

Mobil: 21 84 41 02

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Brørupskolen
 • Friskolen Helios
 • Holmeå Børnecenter incl. Børnehaven Lindknud, Lindknud og Børnehaven Regnbuen, Hovborg

 Arbejder endvidere med:

 • Kriseteamet
 • Skilsmissegrupper
 • Theraplay
 • Tillidsrepræsentant
Mathilde Andersen

Mathilde Andersen

Mathilde Andersen, Cand.psyk. aut.

Mail: maano@vejen.dk

Telefon: 79 96 63 44

Mobil: 23 47 59 05

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Område 1:

        Veerst-Bække Børnehaven - Møllebo, Bække

        Veerst-Bække Børnehaven - Bullerbo, Bække 

        Børnehaven Tumlehøj Holsted

        Børnehaven Æblehaven, Brørup

        Børneborgen, Brørup

        Børnehaven Vestervang, Brørup

 • Område 3

        Børnehaven Bakkegården, Vejen

        Børnehaven Kildevænget, Vejen

        Børnehaven Vorupparken, Vejen

 • Sløjfen
 • Dagplejen

Arbejder endvidere med:

Sine Flintholm Jønsson

Sine Flintholm Jønsson

Sine Flintholm Jønsson, psykologisk konsulent

Mail: sifj@vejen.dk

Mobil:30 55 26 13

Fastnet: 79 96 63 61

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Jels Skole
 • Skodborg Børnecenter
 • Vejen Friskole / børnehave
 • Gesten Børnecenter
 • Understøttende funktion på Brørup Skolen og Holmeå BørneCenter i samarbejde med Maj Simone Aksholt-Thomsen

Arbejder endvidere med:

 • Åben Rådgivning 
 • Oplæg

 

Vibeke Madsen

Vibeke Madsen

Vibeke Madsen

Vibeke Madsen, Cand.Psyk. Aut.

Mail: vm@vejen.dk

Telefon: 79 96 63 53

Mobil: 30 17 10 66

Tilknyttet følgende institutioner:

 • Gjerndrup Friskole
 • Højmarkskolen (Almen
 • Område 2:
  Børnehaven Egebo, Vejen
  Børnehuset Luna, Sdr. Hygum
  Børnehaven Galaksen, Rødding
  Børnehaven Spiloppen, Jels
  Børnehaven Lindehuset, Øster Lindet
  Askov-Malt Børnehave, Askov-Malt
 • Holsted Børnehave, Holsted (privat BH)
 • Spirehuset, Rødding (privat BH)

 • Arbejder endvidere med:

 • Skilsmissegrupper
 • Åben rådgivning
 • Præmature