Modige Børn

Modige Børn er Vejen Kommunes tilbud til børn og unge, som er præget af usikkerhed, bekymringer eller angst i en sådan grad, at det påvirker barnets eller den unges hverdag. Forløbet, som er gruppebaseret, består af 10 sessioner à to timer. Grupperne sammensættes af 5-6 børn eller unge indenfor samme aldersgruppe. Et vigtigt element i forløbet er at én eller begge forældre deltager aktivt.

Du/I kan nederst på denne side hente Vejen Kommunes egen folder om Modige Børn. Her kan du/I også læse noget mere om, hvordan man visiteres til en plads i forløbet, hvem man skal kontakte, hvilke oplysninger vi har brug for, etc.

Ansøg om deltagelse i et forløb

Ansøgningsfrist til Modige Børn forløb:

  • 10. januar
  • 10. august
Folder om Cool Kids

Et forløb, der lærer børn fra 8-14 år med angst og deres forældre metoder til at håndtere og dæmpe angsten.

Baggrund

Knap 10 % af alle børn i Danmark oplever angst og/eller en fobi (Sundhedsstyrelsen 2015).

Årsagerne til, at angst/fobi opstår, kan være mange. Ofte udvikler angst/fobi sig i et samspil mellem egenskaber hos barnet, dets nære omgivelser og de oplevelser, barnet har.

Hos nogle går angsten i sig selv igen, mens andre behøver hjælp til at håndtere og dæmpe angsten.

Er I forældre til et barn, som viser tegn på angst? Det kan f.eks. være angst for adskillelse, for at være alene hjemme, for at komme i skole eller angst for dyr. Det kan også være, at jeres barn er angst uden at vide, hvad grunden er.

Angste børn kan ofte:

  • Stille mange spørgsmål og kræve konstant beroligelse.
  • Være meget bekymrede og tænke meget over, hvad der kan gå galt.
  • Foretrække at være sammen med personer, de kender godt og er trygge ved samt holde sig tæt ved forældrene, når de færdes udenfor hjemmet.
  • Klage over hoved- eller mavepine.
  • Undgå uvante eller vanskelige situationer,  fx. ved at finde på undskyldninger eller blive syge.
  • Have svært ved at sove og tager lang tid om at falde i søvn.

Fylder angsten så meget, at I er bekymrede for jeres barns trivsel?

Og måske også for jeres families trivsel? Så kan I få hjælp gennem Modige Børn.

Hvordan finder vi ud af, om Modige Børn er noget for os?

Vil I gerne høre mere om Modige Børn, kan I kontakte psykologen/den pædagogisk psykologiske konsulent, der er tilknyttet jeres barns skole. Er I i tvivl om, hvilken psykolog I skal henvende jer til, kan I finde en oversigt over psykologernes/pædagogisk psykologisk konsulenternes tilknytning til skolerne. 

Der starter hold i januar/februar og  august/september.

Ansøgning til Modige Børn-forløb 

Ansøgninger til et Modige Børn forløb kan sendes løbende.

Der er forsamtaler i januar med opstart i februar og forsamtaler i august med opstart i september.

Når vi har gennemgået ansøgningerne, vil I blive kontaktet af én af gruppelederne som på baggrund af en faglig vurdering afgør, om I er i målgruppen for Cool Kids og derfor skal deltage i en forsamtale og i et Modige Børn-forløb.